back to top
30 C
Bangkok

‘กรุงเทพประกันชีวิต’ รับรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Must read

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพครบวงจร เข้ารับรางวัล“องค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ

โดยรางวัลนี้มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งหวังการสร้างความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างโอกาสในอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเสมอมา พร้อมมุ่งสู่ Sustainable Happiness ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article