back to top
30 C
Bangkok

กรุงเทพประกันภัยปลื้ม คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัยแห่งปี 2564

Must read

กรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัย คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2564 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จากสำนักงาน คปภ. สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เเละเป็นธรรม ทั้งยังใส่ใจดูแลสังคม
สู่ความยั่งยืน พร้อมยกระดับการบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เเละสร้างสรรค์เทคโนโลยีการประกันภัยให้ทันสมัย
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามกรอบนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ หน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2564 และรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

bki ปลื้มคว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันภัยแห่งปี 02

สำหรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2564
มอบให้แก่บริษัทที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางการเงินมั่นคง ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ามกลางวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันภัยได้ดำเนินธุรกิจด้วยการปรับตัวให้เท่าทันทุกสถานการณ์ พร้อมบริหารความเสี่ยง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านประกันภัยอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการดูแลลูกค้า

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน รวมพลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อเร่งดำเนินการดูแลลูกค้าและคู่ค้าให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพและดูแลเอาใจใส่พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากความมุ่งมั่นพัฒนาเเละ

ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์ที่มีความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการในราคาที่จับต้องได้ และขยายช่องทางการจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเพื่อลดภาระและเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

พร้อมกันนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววันทนีย์ เกษมธีระสมบูรณ์ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยศักยภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ และยังมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วย

bki ปลื้มคว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันภัยแห่งปี 03

รางวัลเกียรติยศที่กรุงเทพประกันภัยได้รับในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ยังคงครองอันดับหนึ่งและแข็งแกร่งในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้าต่อไป

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article