back to top
31 C
Bangkok

ธนาคารกรุงเทพแต่งตั้ง เมลิซา รุสลี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา

Must read

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง เมลิซา รุสลี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา บริษัทย่อยของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซีย หลังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการรับรองจาก Financial Services Authority of Indonesia (OJK) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พร้อมเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน โดยผสมผสานจุดแข็งและฐานลูกค้าเพื่อให้บริการและสนับสนุนลูกค้ากลุ่มธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย อาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศอินโดนีเซีย และสนับสนุนบริษัทในอินโดนีเซียแสวงหาโอกาสในการเติบโตทั่วทั้งอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ President ommissioner ธนาคารเพอร์มาตา 1 ใน 10 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของธนาคารเพอร์มาตา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง นางเมลิซา รุสลี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา พร้อมได้รับการรับรองจาก Financial Services Authority of Indonesia (OJK) หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของประเทศอินโดนีเซีย

permata คุณเมลิซา รุสลี..

นางเมลิซา เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเงินของประเทศอินโดนีเซีย เคยดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงในบริษัทการเงินชั้นนำซึ่งรวมถึง Goldman Sachs และ Accenture รวมถึงตำแหน่ง Chief of Group Digital Strategy ที่ PT Astra International Tbk และกรรมการผู้จัดการของ Astra Pay นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงานด้านกลยุทธ์ดิจิทัล และการทำงานในภาคการเงินทั้งในอินโดนีเซียและภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินกลยุทธ์ของธนาคารเพอร์มาตาในการเป็นผู้นำด้านเงินฝากและการบริหารความมั่งคั่งในอินโดนีเซีย พร้อมขับเคลื่อนแผนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพอร์มาตา

“ธนาคารกรุงเทพขอขอบคุณคุณชลิต เตชัสอนันต์ เป็นอย่างมากที่มีส่วนสำคัญในการช่วยในการขับเคลื่อนธนาคารเพอร์มาตาให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถก้าวไปข้างหน้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยคุณชลิต จะกลับสู่ตำแหน่ง Commissioner ในคณะกรรมการบริหารของธนาคารเพอร์มาตาอีกครั้ง หลังได้รับการอนุมัติจาก OJK เพื่อช่วยสานต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกันขอต้อนรับคุณเมลิซา รุสลี ในโอกาสเดินทางเข้ามาประชุมร่วมกันที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา แทนคุณชลิต ภายใต้การบริหารงานของคุณเมลิซา ธนาคารเพอร์มาตาจะมีความแข็งแกร่งและสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยการสนับสนุนลูกค้าในฐานะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน ในขณะเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมสถานะของธนาคารกรุงเทพในการเป็นธนาคารภูมิภาคที่มีฐานธุรกิจในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นายชาติศิริ กล่าว

นางเมลิซา รุสลี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำของธนาคารเพอร์มาตา โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าและพันธมิตรในระบบนิเวศทางธุรกิจของธนาคาร พร้อมช่วยให้ลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด19 นอกจากนี้ ยังมุ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทในอินโดนีเซียแสวงหาโอกาสในการเติบโตทั่วทั้งอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีความรู้ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์อันยาวนานในอินโดนีเซีย และเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่แข็งแกร่ง การผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารเพอร์มาตาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจไทยและธุรกิจระดับภูมิภาคอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของอาเซียนเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานในประเทศอินโดนีเซีย โดยเปิดทำการสาขาจาการ์ตาเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2511 ธนาคารกรุงเทพได้เข้าซื้อกิจการและควบรวมกิจการโดยสมบูรณ์กับธนาคารเพอร์มาตาในปี 2563 ด้วยมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (73,722 ล้านบาท) นับเป็นการเข้าซื้อกิจการของธนาคารภายในอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นผลจากกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเสริมสร้างรากฐานของธนาคารให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในฐานะของธนาคารไทยในระดับภูมิภาคที่มีเครือข่ายในต่างประเทศมากที่สุด พร้อมสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งสนับสนุนพัฒนาด้านความร่วมมือทางการเงินและการเชื่อมโยงระบบการเงินในอาเซียน

ทั้งนี้ ภายหลังการควบรวมกิจการ ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นร้อยละ 98.71 ในธนาคารเพอร์มาตา โดยสัดส่วนของสินเชื่อจากกิจการธนาคารต่างประเทศต่อสินเชื่อรวมของธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 25 ในขณะเดียวกันปี 2564 สินทรัพย์รวมของธนาคารเพอร์มาตาเติบโตขึ้นร้อยละ 18.5 เงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 และปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 นอกจากนี้ ธนาคารเพอร์มาตายังได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการทำธุรกรรมการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นครั้งแรก จนประสบความสำเร็จและเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ Blockchain  นับเป็นตัวอย่างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพอร์มาตา ในการประสานการดำเนินงาน จุดแข็ง และฐานลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article