อายิโนะโมะโต๊ะ เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

0
5
news20apr22 7 1024x553

กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโนระดับโลก มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) หรือความพยายามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2593 ตั้งเป้าที่จะบรรลุวิสัยทัศน์สำหรับปี 2030 (พ.ศ. 2573) ในการสร้างความยั่งยืนของโลก ด้วยการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจลงให้ได้ 50% เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 267,000 ตัน หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่กว่า 30 ล้านต้น

สำหรับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ได้ดำเนินการผ่านการบริหารจัดการภายในด้านการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ใช้พลังงานน้อยลง รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานร่วมจากพลังงานชีวมวล และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจน การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก โดยได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทเอกชน เพื่อทำสัญญาซื้อสิทธิการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมกว่า 305,000 RECs เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าในการบรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เป็นกรอบแนวคิดในการทำงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก

Advertisement
Previous articleมูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมคืนรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
Next articleFWD ประกันชีวิต จัดโปรแรงฉลองวันประกันชีวิตแห่งชาติซื้อประกันมะเร็ง – โรคร้ายแรง ผ่านแพลทฟอร์ม iFWD ลดทันทีเบี้ยประกันปีแรก 20%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here