back to top
27.8 C
Bangkok

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมือกับ สวทช. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคก่อนส่งมอบให้เกษตรกร

Must read

อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ วรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศรศิลป์ คุปตระกูล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยภาคีเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ซึ่งพัฒนาโดย สวทช. และถ่ายทอดให้กับ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัดในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคก่อนส่งมอบให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อ ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย

ภาพข่าว 2 1

            ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช.กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังนี้ ไบโอเทค สวทช. โดยทีมวิจัย นำโดย ดร.อรประไพ คชนันทน์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีภิบาล และ ดร.แสงสูรย์ เจริญวิไลศิริ ได้พัฒนาวิธีการที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน และได้นำมาพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิไลซ่า (ELISA)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจสอบจำนวนตัวอย่างได้คราวละมาก ๆ และราคาไม่แพง โดยได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีชุดตรวจไปใช้ในการตรวจสอบโรคให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว 3

ศรศิลป์ คุปตระกูล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งห้องวิเคราะห์โรคใบด่างฯ ด้วยวิธี DAS-ELISA ตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนท่อนพันธุ์และต้นพันธุ์มันสะอาดปราศจากโรคใบด่างฯ กว่า 150,000 ต้น  โดยได้จัดทำแปลงทดลองภายในบริษัทฯ และจัดทำแปลงร่วมกับเกษตรกรสำหรับขยายต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาด ปราศจากโรคใบด่าง และทนทานต่อโรค ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าในการจะทำแปลงร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 500 ไร่ และ จำนวน 1,000 ไร่ ในปีถัดไป พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมือกับเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ในการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ มีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่น ๆ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวอีกด้วย

ภาพข่าว 4 custom

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้ผลิตผลมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยมากถึง 520,000 ตันต่อปี ด้วยการใช้แป้งมันสำปะหลังจำนวนมากเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา โดยบริษัทฯ เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรไทย กินดี อยู่ดี มีรอยยิ้มได้อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article