เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรพร้อมเชิดชูบุคลากรหญิงเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 2565 (International Women’s Day 2022)

0
50

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อเสริมพลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร พร้อมเชิดชูความสามารถของเหล่าบุคลากรหญิงเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 2565 (International Women’s Day 2022) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยยึดแนวทางการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับ พร้อมส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีเยี่ยม

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอด 84 ปีที่เอไอเอดูแลคนไทยและครองอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นไปไม่ได้ หากขาดแรงขับเคลื่อนจากบุคลากรที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเรานั้น คือบุคลากรหญิงที่มีความโดดเด่น แข็งแกร่ง ภายใต้ภาพลักษณ์ที่อ่อนโยน ซึ่งเป็นหนึ่งบทบาทที่ช่วยสร้างให้สภาพแวดล้อมขององค์กรเราน่าอยู่มากขึ้น โดยในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมพิเศษ Wonder Women at Work เนื่องในวันสตรีสากล 2565 เพื่อเป็นการร่วมเชิดชูและยกย่องบุคลากรหญิงแห่งเอไอเอ ที่มีความโดดเด่น โดยได้ให้พนักงานร่วมแบ่งปันความประทับใจถึงผู้หญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจในที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในที่ทำงาน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญในเรื่อง People and Culture ที่เอไอเอมุ่งมั่นและถือปฎิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของของ ORGANISATION OF THE FUTURE (OotF) ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

AIA IWD 2022 KEve
ฤณฤนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่เอไอเอ ประเทศไทย เรามีสัดส่วนบุคลากรหญิงสูงถึง 61% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และการเลื่อนขั้นตำแหน่งของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในปี 2564 ทั้งหมด 57% เป็นผู้หญิง* ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากรหญิงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เราไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่ผลักดันให้พนักงานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าเท่านั้น การดูแลเรื่องสุขภาพใจ เคารพในความหลากหลาย และการให้ความเท่าเทียมทางเพศก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น เราให้ความใส่ใจเกี่ยวกับนโยบายในการดูแลพนักงานหญิงของเราอย่างจริงจัง ซึ่งล่าสุดเราเปิดห้อง AIA Mommy’s Room เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานหญิงที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อน ให้ได้รับความสะดวกหากต้องการทำธุระส่วนตัว เช่น การปั๊มนม เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังดูแลในส่วนของความคุ้มครองในกรณีเป็นโรคที่เกิดกับผู้หญิง เพื่อให้พนักงานหญิงของเราทุกคนมีความอุ่นใจเมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเอไอเอ อย่างไรก็ดี เราเชื่อเหลือเกินว่าการมี Happy Workplace ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย Happy Women จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรของเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
 
*ที่มา: ข้อมูลจาก กลุ่มบริษัทเอไอเอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564