back to top
36.3 C
Bangkok

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

Must read

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายกฤษณ์ อัตตะสาระ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค 5 และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ – AIA New Leg New Life” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิขาเทียม และนายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบและให้การต้อนรับ เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการยากไร้ทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ มอบขาเทียมให้ผู้พิการที่ต้องการขาเทียมไปแล้วกว่า 4,800 ข้าง นับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและมอบโอกาสให้ประชาชนผู้พิการได้มีโอกาสสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ รวมถึงประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและตอบแทนสังคมไทย และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ณ โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 จ. ระยอง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article