back to top
30 C
Bangkok

ม.นันยาง สิงคโปร์ เปิดตัวป.ตรีคณะใหม่ สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงิน เพื่อช่วยพัฒนาภาคการเงิน ปั้นคนเก่งป้อนอุตสาหกรรมการเงิน

Must read

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์ (Nanyang Technological University, Singapore) หรือ NTU Singapore เปิดตัวหลักสูตรสหวิทยาการใหม่ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงิน (Bachelor of Applied Computing in Finance: BACF) ปริญญานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มของรัฐบาลสิงคโปร์ในการพัฒนาภาคการเงินที่ใช้งานเทคโนโลยี และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการเงินในเรื่องบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี

คณาจารย์จากทั้งสองภาควิชา อันได้แก่ โรงเรียนธุรกิจนันยาง (Nanyang Business School: NBS) และโรงเรียนวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (School of Computer Science and Engineering: SCSE) จะร่วมพัฒนาและร่วมสอนหลักสูตรบูรณาการใหม่หลายวิชา เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชนในด้านการเงิน แมชชีนเลิร์นนิงในด้านการเงิน รวมทั้งจริยธรรมและกฎระเบียบสำหรับการเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ ทั้งสองโรงเรียนจะร่วมออกแบบและดูแลโครงการวิจัยประยุกต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินตามการระบุปัญหาที่ส่งมาโดยพันธมิตรในอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์หลิง ซาน (Ling San) รองอธิการบดีและผู้บริหารของ NTU กล่าวว่า “NTU เปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านการเงินเข้ากับทักษะการวิเคราะห์และเทคโนโลยีประยุกต์ได้อย่างลงตัว ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จากโรงเรียนระดับโลกทั้งสองแห่งของ NTU ได้แก่ โรงเรียนธุรกิจนันยางและโรงเรียนวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ BACF จึงเป็นภาคปฏิบัติของการศึกษาแบบสหวิทยาการที่ปลูกฝังคนเก่งและผู้นำตลอดการเดินทางสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมการเงิน”

BACF มุ่งมั่นที่จะเตรียมคนเก่งรุ่นใหม่ในช่วงก่อนเริ่มทำงานสำหรับอุตสาหกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการศึกษาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานและแบบสหสาขาวิชา โดยสนับสนุนความพยายามของธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ในการจัดตั้งศูนย์ฟินเทคระดับโลกและทำงานเพื่อเป้าหมายการลดการขาดแคลนบุคลากรฟินเทคในสิงคโปร์ในระยะยาว

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงินเป็นหลักสูตรเต็มเวลาที่ออกแบบให้เรียนจบภายในสี่ปีและจะเริ่มในปีการศึกษา 2567

ผู้สนใจสมัครเรียนปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการเงิน (BACF) สามารถสมัครด้วยประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GCE “A” level), หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate) หรือวุฒิในระดับโพลีเทคนิค

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article