back to top
28.3 C
Bangkok

การวิจัยตลาดคืออะไร สำคัญแค่ไหน? รวม 3 เทคนิคยอดนิยม

Must read

การทำธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันสูง มีคู่แข่งจำนวนมาก การจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ ธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การวางแผนที่รัดกุม ซึ่งการวิจัยตลาด เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และเทรนด์ของตลาด ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ พัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์ที่ตรงจุด

ความสำคัญของการวิจัยตลาด

 • เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
  • วิเคราะห์ความต้องการ พฤติกรรม และความชอบของลูกค้า
  • พัฒนาสินค้า บริการ ตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
  • เพิ่มโอกาสในการรักษาฐานลูกค้า
 • วิเคราะห์คู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ ของคู่แข่ง
  • หาจุดยืนในตลาด พัฒนาสินค้า บริการ ที่เหนือกว่า
  • เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
 • ติดตามเทรนด์ตลาดอย่างทันสมัย
  • มองเห็นเทรนด์ของตลาด
  • พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์ ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • เพิ่มโอกาสในการเติบโต
 • ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
  • มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพ
  • ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนและโอกาส
 • เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ
  • มีแผนที่นำทาง
  • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน
  • เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การวิจัยตลาด

 • บริษัท A พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ดำเนินการวิจัยเพื่อหาความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด รวมถึงศึกษาเทรนด์ตลาด ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพัฒนาสินค้า กลยุทธ์ การตั้งราคา

 • ร้านค้า B วางกลยุทธ์ทางการตลาด

วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า วิเคราะห์คู่แข่ง พร้อมศึกษาเทรนด์ตลาด เพื่อผลลัพธ์คือข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกช่องทางจำหน่าย กลยุทธ์การสื่อสาร โปรโมชั่น

5 เทคนิคการวิจัยตลาดยอดนิยม

 1. การสำรวจ: เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแบบสอบถาม สัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง
 3. การทดสอบ: ทดสอบสินค้า บริการ กลยุทธ์ กับกลุ่มเป้าหมาย
 4. การสังเกตการณ์: สังเกตพฤติกรรมลูกค้า ณ จุดขาย
 5. การวิเคราะห์ SWOT: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ

เครื่องมือวิจัยตลาด

เครื่องมือวิจัยตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการวิจัย งบประมาณ และทักษะของผู้ใช้ ตัวอย่างเครื่องมือวิจัยตลาดยอดนิยมมีดังนี้

 • เครื่องมือสำรวจ และรวบรวมข้อมูล 
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โซเชียลมีเดีย ซอฟต์แวร์สถิติ
 • เครื่องมือการทดสอบการทดสอบ A/B Testing และ Usability Testing
 • เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT เช่น ซอฟต์แวร์ SWOT Analysis หรือเทมเพลต SWOT Analysis

การวิจัยตลาด เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ พัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์ ที่ตรงจุด เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article