back to top
29.2 C
Bangkok

ธอส. คว้ารางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก APEA202Corporate Excellence

Must read

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สามารถคว้ารางวัล TheAsia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 สาขาCorporate Excellence – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่แห่งปีในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สะท้อนความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง  นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ ว่าธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา สามารถสานฝันทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ส่งผลให้ ธอส. ได้รับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ในสาขาCorporate Excellence – เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กร ความเป็นองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่น สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานเทียบเท่าองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ธอส. ได้รับรางวัลในสาขา Corporate Excellence – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินมาจากความโดดเด่นขององค์กรที่มีการบริหารจัดการและความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด “ผลลัพธ์ที่ดีมาจากกระบวนงานที่ดี : Good results come from Good process” ทั้งด้านประสิทธิภาพการเป็นผู้นำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง การวางแผนกลยุทธ์ การดูแลกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ การจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งธนาคารได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทุกระดับภายในองค์กร สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง โดย ธอส. ยังคงความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดย ณ สิ้นไตรมาส 32566174,272 ปี ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,669,492 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสำหรับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)  เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่ยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่ดีเยี่ยมและเป็นธรรม มีนวัตกรรมโดดเด่น  มีการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ช่วยกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมให้แก่ทวีปเอเชีย ซึ่งในปี 2023 ทางกองประกวดได้คัดเลือกจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร จนนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ตอกย้ำความสำเร็จของ ธอส. ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการปล่อยสินเชื่อให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article