back to top
30.7 C
Bangkok

EquitiesFirst และ Institutional Investor ให้ข้อมูลอนาคตตลาดตราสารทุน ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

Must read

รายงานระดับภูมิภาคชุดใหม่จาก EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อ ร่วมกับทาง Institutional Investor  ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ด้าน B2B เปิดเผยการคาดการณ์และกลยุทธ์ของนักลงทุนในตราสารทุนที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ งานวิจัยชุดดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของ EquitiesFirst และเป็นผลงานล่าสุดภายใต้ความร่วมมือทางการวิจัยซึ่งเคยตีพิมพ์ผลการศึกษาระดับโลกชิ้นสำคัญในเรื่องอนาคตตลาดตราสารทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

แม้การคาดการณ์ผลตอบแทนของนักลงทุนตราสารทุนทั้งในเอเชียแปซิฟิก (6%) ยุโรป (5.7%) และอเมริกาเหนือ (5.9%) จะแตกต่างกันไม่มาก แต่รายงานระดับภูมิภาคก็เผยให้เห็นมุมมองต่อความผันผวนที่ไม่เหมือนกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก โดยในอเมริกาเหนือและยุโรป นักลงทุนราว 82% คาดการณ์ว่าจะเกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือบางระดับในอีก 1.5 ปีข้างหน้า ขณะที่ฝั่งเอเชียแปซิฟิกมีมุมมองเช่นนั้นเพียง 54% ทั้งนี้นักลงทุนฟากยุโรป (36%) มองว่าจะเกิดความผันผวนในระดับสูงมากกว่านักลงทุนฝั่งอเมริกาเหนือ (21%)

รายงานชุดนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกในตลาดที่มีประโยชน์อีกหลายด้าน ซึ่งเกิดจากการผสานความเป็นผู้นำทางความคิดในด้านนวัตกรรมทางการเงินของ EquitiesFirst และความสามารถด้านการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมจาก Custom Research Lab ของ Instituation Investor ซึ่งรวบรวมและกลั่นกรองมุมมองจาก CIO, ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน ตลอดจนผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านการลงทุนกว่า 300 คน ในสถาบันการเงินระดับโลก

รายการชุดนี้มีข้อมูลไฮไลต์ความแตกต่างที่น่าสนใจมากมายในแต่ละภูมิภาค ที่จะช่วยให้การตัดสินใจด้านการลงทุนทำได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่นการที่แต่ละภูมิภาคมองความเสี่ยงหลักที่คาดการณ์ในตลาดตราสารทุนแตกต่างกันไป

          ข้อมูลที่น่าสนใจประกอบด้วย

  • ความสัมพันธ์การทางการค้าและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาหลักในเอเชียแปซิฟิก: นักลงทุนที่ลงทุนในเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก (60%) มองความสัมพันธ์ทางการค้าและกำแพงภาษีศุลกากรเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบหลักต่อตลาดตราสารทุนในช่วง 18 เดือนข้างหน้า ถือเป็นอัตราส่วนที่มากกว่ากลุ่มอเมริกาเหนือและยุโรป อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ ขณะที่ฝั่งยุโรปห่วงเรื่องสงครามในยูเครน ทางด้านอเมริกาเหนือกังวลมากที่สุดกับเรื่องคนร้ายที่โจมตีทางไซเบอร์ต่อภาครัฐและเอกชน
  • นักลงทุนฝั่งยุโรปห่วงเรื่องพลังงานมากกว่าที่อื่น: นักลงทุนในยุโรปมีความกังวลใจเรื่องต้นทุนและความพร้อมด้านพลังงานเป็นอย่างมาก โดยคิดเป็น 70% ของนักลงทุนทั้งหมด ขณะที่นักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือที่มองเรื่องนี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคซึ่งอาจจะส่งผลอย่างมากต่อตลาดตราสารทุน มีเพียง 6% และ 3% ตามลำดับเท่านั้น ความกังวลเหล่านี้เป็นผลจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามยูเครนที่กระทบต่อการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติและไฮโดรคาร์บอนทั่วทั้งทวีป
  • อเมริกาเหนือชื่นชอบสมาร์ตเบตา (smart beta) มากที่สุด: นักลงทุนในอเมริกาเหนือแสดงความชื่นชอบมากที่สุดต่อกลยุทธ์สมาร์ตเบตา (smart beta) ที่ใช้ปัจจัยเชิงปริมาณที่โปร่งใสและเป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว โดยราว 74% เลือกให้เป็น 1 ใน 2 กลุ่มกลยุทธ์ที่น่าจะให้ผลตอบแทนในการจัดสรรตราสารทุนได้มากที่สุดในช่วง 2 ปีข้างหน้า ขณะที่นักลงทุนในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกมองในลักษณะดังกล่าวที่ราว 70% และ 60% ตามลำดับ

“งานวิจัยที่เราร่วมมือกับ EquitiesFirst เปิดเผยมุมมองของผู้ลงทุนสถาบันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ” แซม นอกซ์ กรรมการผู้จัดการฝ่าย Custom Research Lab ของ Institutional Investor กล่าว “นักลงทุนประเมินปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างแตกต่างกันไปตามภูมิภาค อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นตลาดใดก็ตาม นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์เชิงรุกในตลาดเกิดใหม่ที่ขาดประสิทธิภาพและมีมูลค่าต่ำ ขณะที่ใช้กลยุทธ์สมาร์ตเบตาในตลาดพัฒนาแล้วที่มีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องสูง 

“ความคิดหนึ่งที่คล้ายกันทั้งในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ก็คือ การกระจายความเสี่ยงในระดับโลก ด้วยข้อมูลเชิงลึก ในรายงานชุดนี้ เราเชื่อว่านักลงทุนจะสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่ต่างกันในภูมิภาคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีการตัดสินใจได้แล้ว สินเชื่อแบบมีตราสารทุนค้ำประกันจะช่วยมอบเงินทุนที่มั่นคง ต้นทุนต่ำ และมีความยืดหยุ่น เพื่อปรับสถานะและกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน” กอร์ดอน ครอสบี-วอล์ช ประธานกรรมการบริหาร เอเชีย EquitiesFirst กล่าว

“นักลงทุนในออสเตรเลียและที่อื่นๆ ยังคงกังวลกับทิศทางและสถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดนำโดยสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ โดยสภาพคล่องกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงเวลาแบบนี้ เรายังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมาก ให้สามารถบริหารเงินทุนได้ตามต้องการในขณะที่มูลค่าพอร์ตการลงทุนกำลังเปลี่ยนไป” มิตเชลล์ ฮอปวูด ประธานกรรมการบริหาร ออสเตรเลีย EquitiesFirst กล่าว

“การคาดการณ์ในวงกว้างต่อความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปแต่รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งสินเชื่อแบบมีตราสารทุนค้ำประกันจะช่วยมอบเครื่องมือที่มีศักยภาพแก่นักลงทุน ให้สามารถเปลี่ยนการครอบครองหุ้นในระยะยาวให้เป็นเงินทุน หมดปัญหาเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้น เรียกว่าเป็นการให้เงินทุนที่ยืดหยุ่นและมีต้นทุนต่ำ เพื่อให้นักลงทุนไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ ได้พร้อมกับการรอจังหวะให้หุ้นในมือมีราคาเพิ่มขึ้น” เจมส์ มองโอแวน ประธานกรรมการบริหาร ยุโรป EquitiesFirst กล่าว 

รายงานระดับภูมิภาคสำหรับเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ พร้อมให้อ่านแล้วทางเว็บไซต์ EquitiesFirst

เกี่ยวกับ Equities First Holdings

EquitiesFirst ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนโดยมีตราสารทุนค้ำประกันแบบระยะยาว แนวทางของ EquitiesFirst จะสามารถเอาชนะข้อจำกัดแบบเดิม ๆ และทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการจัดหาเงินทุน ผ่านทางการเสนอและการเข้าถึงเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักลงทุน ที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ เดือนมกราคม 2566 EquitiesFirst มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อโดยรวมมากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

EquitiesFirst มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานระหว่างประเทศอยู่ถึง 12 แห่งใน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน จีน (ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง) เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย (ซิดนีย์ เพิร์ท และเมลเบิร์น) โดย EquitiesFirst ได้รับอนุญาตและ/หรือจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลทั้งหมดตามที่ข้อบังคับกำหนด

EquitiesFirst คือผู้บุกเบิกเงินทุนก้าวหน้า (Progressive Capital) เป็นแนวทางการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนซึ่งมีรากฐานและพัฒนามาจากความเคารพ ผลประโยชน์และความเข้าใจที่มีร่วมกันระหว่างเราและลูกค้า โดย EquitiesFirst ส่งมอบแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่สำคัญ สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จของหุ้นส่วนและลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.equitiesfirst.com/

เกี่ยวกับ Institutional Investor

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา Institutional Investor ได้วางตำแหน่งตนเองในฐานะสำนักพิมพ์และผู้จัดงานด้านการเงินชั้นแนวหน้าระดับโลกสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ถือได้ว่า Institutional Investor เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเงินทั่วโลก โดยมอบสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก ฟอรัม เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เนื้อหาที่ได้รับรางวัล และงานวิจัยเฉพาะทาง 

ขณะเดียวกัน Custom Research Lab ของ Institutional Investor ยังทำงานร่วมกับลูกค้าด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ บริการระดับมืออาชีพ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อจัดทำงานวิจัยขั้นปฐมภูมิเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และการตัดสินใจด้านการลงทุน

การปฏิเสธความรับผิด

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย:  Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001(Corporations Act 2001)เท่านั้น การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่าน ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง:  Equities First Holdings Hong Kong Limited เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงประเภทที่ 1 และใบอนุญาตภายใต้กฎหมายของผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้: 1780/2022) เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limited แต่จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร:  Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น

©2023 Equities First Holdings Hong Kong Limited. All rights reserved

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article