วิริยะประกันภัย สร้างระบบน้ำดื่ม รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Must read

นายบุญฤทธิ์ เสมอมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานศูนย์/สาขา ในสังกัด มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์ในการวางระบบท่อประปาเพิ่มเติม รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง โดยมี นายคมวัน พันนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเป็นการช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค ทั้งยังช่วยแก้ไขการประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้ในฤดูแล้งและสภาพน้ำขุ่นในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการต่อยอดโครงการสนับสนุนการซ่อมบำรุงประปาภูเขาโรงเรียนชนบท ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงและวางระบบท่อประปา พร้อมส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนด้วยการอำนวยประโยชน์ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคองได้มีน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคสะดวกยิ่งขึ้น

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article