back to top
29.3 C
Bangkok

มูลนิธิพระดาบส ครบรอบ 47 ปี ทีโอเอ ร่วมส่งเสริม สร้างอาชีพ ‘ช่างทาสี’ ให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส

Must read

ตามที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำตลาดสี และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวครบวงจร ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเยาวชนไทยในการมอบโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ ร่วมกับ ‘มูลนิธิพระดาบส’ จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน “หลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว” มาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพช่างทาสีให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ได้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพ มีรายได้ พร้อมชี้ให้เห็นถึงช่องทาง โอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “เถ้าแก่หรือเจ้าของธุรกิจ” รุ่นใหม่ได้

โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ได้ศึกษาวิชาชีพงานช่าง นำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอน 8 หลักสูตร และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดสอน 4 หลักสูตร

ครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส 2

โดยเปิดสอนเพื่อสร้างอาชีพด้านงานช่างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นช่างรถยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม แต่ก็ยังมีหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนอีกด้วย นอกจากจะสอนเรื่องวิชาชีพแล้วยังมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งมอบเสื้อปฏิบัติการช่างให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 46 โดยมี คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพระดาบส แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายนคร ศิลปอาชา กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง กรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส และศิษย์พระดาบสร่วมพิธี ณ มูลนิธิพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article