back to top
29.9 C
Bangkok
- Advertisement -spot_img

TAG

การการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติแถลงผลงานผ่านครึ่งศตวรรษ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7.5 แสนหน่วย โครงการใหม่ ๆ ด้านวิสาหกิจ พร้อมยึดมั่นวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

         ทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการดำเนินงานครบรอบ 51 ปี การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พร้อมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ...

การเคหะแห่งชาติผนึก ธอส. MOU ร่วมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

               นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย นางฐิตาภรณ์  ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามร่วมกับนางภานิณี  มโนสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น...

การเคหะแห่งชาติหนุน บมจ.เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำกัด นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน หวังระดมทุน 2 หมื่นล้านบาท จัดสร้างบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย” ภายในระยะเวลา 5 ปี

 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) และ นายชาญชัย  กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นายพิษณุพร  อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

“การเคหะแห่งชาติ” ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี”

“การเคหะแห่งชาติ” ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” จากแนวคิดการออกแบบอาคารสูง 7 ชั้น (อาคาร 6) ณ สำนักงานใหญ่ มุ่งเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 5 Thailand Friendly Design Expo 2022 “วีลแชร์เดย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13...

กคช. มอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กบ้านไกล จังหวัดเชียงใหม่

      นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กบ้านไกลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปันรักด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง โดยมี พันตำรวจโท ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นผู้รับมอบ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 160 คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่       การมอบอาคารเรียนและบ้านพักเด็กในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียน ด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนและบ้านพักที่ได้มาตรฐานให้กับนักเรียนที่มีบ้านห่างไกลจากโรงเรียน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

กคช. เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาเช่าที่ดิน ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง)

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการตลาดกลางแจ้ง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) ถนนสายเอเชียอยุธยา - บางปะหัน ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดเนื้อที่ประมาณ 462.90 ตารางวา โฉนดเลขที่ 22898 โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00...

กคช. กำชับรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติกำชับรื้อถอนแฟลตดินแดงเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 จะนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่การเคหะแห่งชาติประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง จำนวน 334 หน่วย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเดิมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติยังคงดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 1,247...

กคช. ชงโครงการบ้านหลวงของกระทรวงยุติธรรมให้ ครม.อนุมัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

                 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรม 87 โครงการ 3,190 หน่วย วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้เสนอภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560...

กคช.ชงเรื่องเข้า กก.วล.ขอปลดล็อกที่ดิน Sunk Cost บ้านเอื้ออาทร พัฒนาที่อยู่อาศัยได้เพิ่ม 15,000 หน่วย

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อขอปลดล็อกที่ดินรอการพัฒา (Sunk Cost) โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับใบอนุญาต สผ.4 เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อย หากทำได้สำเร็จจะสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 15,000 หน่วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 601,727 หน่วย แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการซื้อของผู้มีรายได้น้อยลดลง การเคหะแห่งชาติจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีขอทบทวนปรับลดกรอบเป้าหมายจำนวนหน่วยคงเหลือ 281,556...

กคช. จัดกิจกรรมครบรอบ 46 ปี “NHA’s PPP”

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” โดย พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน” และ ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนา “นโยบายและการขับเคลื่อน โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ...

Latest news

- Advertisement -spot_img