back to top
31 C
Bangkok

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน

Must read

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 126,117 คน ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ไปแล้วนั้น สมาคมฯ ยังมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานกวาดถนนของ กทม. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561-2565 พบว่ามีพนักงานกวาดถนนของ กทม. ถูกรถเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เสียชีวิตรวม 10 ราย และยังไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน แม้ว่าทาง กทม. จะมีสวัสดิการในการจ่ายค่าดูแลรักษาพนักงานดังกล่าวอยู่ส่วนหนึ่ง แต่พนักงานยังขาดความคุ้มครองในเรื่องของการประกันภัยอุบัติเหตุที่จะช่วยเข้ามาดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ภาพประกอบ นายอานนท์ วังวสุ

สมาคมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยในสวัสดิภาพพนักงานกวาดถนนของ กทม. จึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. จำนวน 50 เขต ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 9,079 คน ระยะเวลาเอาป+ระกันภัย 1 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 907,900,000 บาท โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ร่วมกับบริษัทสมาชิกอีก 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย และ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมสมทบค่าเบี้ยประกันภัยอีกส่วนหนึ่ง และ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของ กทม. โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติรับมอบกรมธรรม์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ กทม. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

“การมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเอาระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรของ กทม. และเพื่อสร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้กับพนักงานกวาดถนนทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ของ กทม. ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามต่อไป” นายอานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article