เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมสร้างความสุข มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบเตรียมพร้อมป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับแบบองค์รวม

0
5
s07 002 3 11

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด MTL NEXT TO YOU ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner)  และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว  ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565

healthy ig 1 1

ล่าสุด เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้ม เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ โดยมอบความห่วงใยพร้อมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ (Health Prevention) และการสร้างภูมิคุ้มกัน (Health Protection) ไปพร้อมกันในช่วงฤดูฝน สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรตรวจสุขภาพโปรแกรมต่างๆ  อาทิ คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

healthy ig 2 1

ทางเมืองไทยสไมล์คลับ ยังมีการส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมในการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลมหาชัย 2 จัดกิจกรรมให้สมาชิกฯ ได้แลกคะแนนสะสม เพื่อรับบัตรตรวจสุขภาพ Smile Stroke Screening โปรแกรมตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดมาจากโรคหลอดเลือดสมอง  สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 

healthy ig 3 1 1

นอกจากนี้ ทางเมืองไทยสไมล์คลับยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มากขึ้น โดยสมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้บริการตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน Covid-19 ณ เครือโรงพยาบาลสมิติเวชทุกสาขา สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะช่วยให้ทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน Covid-19 หรือสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บางรายอาจจะมีอาการที่หลงเหลือหลังติดเชื้อ ทำให้มีสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม มีภาวะแทรกซ้อนในขณะรับการรักษา สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสม เพื่อรับโปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน Covid-19 หรือโปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิด (Long COVID Health Check up) ในการตรวจประเมินร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายภายหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ที่โรงพยาบาลร่วมโครงการ ดังนี้ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลมหาชัย 2 สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

healthy ig 4 1

“จุดยืนในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเราไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครอง ผ่านสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงของชีวิต ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับการใช้ชีวิตสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ ความสุขและรอยยิ้มแทนคำขอบคุณลูกค้า โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี 2565” นายสาระ กล่าว

healthy ig 5

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ได้อีกมากมาย พร้อมทั้งแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ เตรียมมาให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง ส่วนลดร้านอาหาร สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว และอื่นๆ อีกมากมายได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.th ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 กด 4 หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ

1.เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th

Advertisement
Previous articleไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส จำนวน 6,000 ล้านบาท
Next articleรมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนไทยในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ในการประชุม WUF ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here