ครั้งแรก! “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Digital Arts NFT : RedCross x KX

0
43

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KASIKORN X : KX)  เปิดตัวการจัดงาน “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Digital Arts NFT : RedCross x KX” ครั้งแรก กับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยที่นำผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัล (Non Fungible Token: NFT) บน Coral Platform ของ KX โดยเงินรายได้สมทบทุนโครงการ “เงินทุนฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” จัดแสดงทั้งในรูปแบบนิทรรศการและบน NFT Innovation Wall ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM และจะเริ่มเปิดจองบน Coral Platform ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดงาน จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจากนักสะสมผลงานศิลปะและหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล   ร่วมงานแถลงข่าว  

(เรียงลำดับซ้ายไปขวา)  

1.คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  

2.คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  

3.คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  

4.คุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย   

5.คุณขัตติยา อินทรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย  

6.คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  

7.คุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)