กรุงศรี​’วานช่วยวาฬ’ ผนึกพลัง​พันธมิตรตอกย้ำแนวคิด​Krungsri​ Zero​ Waste

0
7

ธนาคาร​กรุงศรีอยุธยา​ จำกัด​ (มหาชน)​ จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากขยะที่ต้องการ​การดูแลแก้ไขอย่าง​เร่งด่วน​และจริงจังจากทุกภาค​ส่วน​อย่างเป็นรูปธรรม​ ผ่านประติมากรรม​’วาฬ’​ ภายใต้โครงการ​ ‘Care​ the​ Whale’​ที่สะท้อนวิกฤตปัญหาขยะและผลกระทบต่อทุกชีวิตรวมถึงสัตว์เลี้ยง​ลูกด้วยนมขนาดใหญ่​ที่สุดในโลก​จำนวนมากซึ่งเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะที่ถูก​ปล่อยลงทะเล​ โดยประติมากรรม​’วาฬ’​ ที่ตั้ง​อยู่​ ณ​ อาคารกรุงศรี​ สำนักงาน​เพลิน​จิต​ สร้างจากวัสดุ​เหลือใช้​100% จำนวน​ทั้งสิ้น​ 987 กิโลกรัม​ ซึ่งทั้งหมดหากถูกฝังกลบจะเป็นขยะที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณ​2,154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์​เทียบเท่า

การตายของวาฬหลากหลายสายพันธุ์​ทั่วทุกภูมิภาค​ของโลกเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแห่งปัญหาที่เกิดจากขยะ​ ซึ่งขยะยังเป็นต้นเหตุ​สำคัญ​ที่เพิ่ม​ปริมาณ​ก๊าซเรือนกระจกที่กำลังทวีความรุนแรง​อย่างมากและส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศ​เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย​สำคัญ​

กรุงศรี​ในฐานะสถาบัน​การเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ​ (Domestic​ Systemically​Important​ Bank: D-SIB)​ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ​และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่ครอบคลุม​บริบทด้านสิ่งแวดล้อม​ สังคม​ และ​     ธรรมาภิบาล (Environmental, Social​ and​ Governance)​มาตลอดระยะเวลา​เกือบ​ 8​ ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ​ กรุงศรี​มีความมุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม​อย่าง​ยั่งยืน​ รวมถึงการลดปริมาณขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี​ตั้งแต่ต้นทาง​จนถึง​ปลายทาง​ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก​ที่เกิดจากกระบวนการ​ดำเนินงานของธนาคารให้เหลือศูนย์​(Net​ Zero)​

ทั้งนี้​ ในปี 2564​ กรุงศรีได้ประกาศวิสัยทัศน์​สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน​ (Carbon Neutrality)​ซึ่งเป็นก้าวสำคัญแห่งสำนึก​ “ธนาคารพาณิชย์​ที่มีจุดยืนเพื่อ​ความยั่งยืน” โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​จากกระบวนการ​ดำเนินธุรกิจ​ของธนาคารให้เหลือศูนย์​ภายในปี​2573 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดให้เหลือศูนย์​ภายในปี​2593

Advertisement
Previous articleจิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรมการกุศล “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” จังหวัดชลบุรี
Next articleกรุงเทพประกันชีวิต ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตแห่งใหม่ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.