ซีอีโอกสิกรไทยคว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

0
12

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นผู้มอบในงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Advertisement
Previous articleสมาคมประกันวินาศภัยไทยมุ่งเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้” ขยายพื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแก้ภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.6 แสนไร่ในปี 2564
Next articleการแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย