บราเดอร์ คว้ารางวัลระดับโลก Gold Award จากเวที CC-APAC Awards 2021 ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดองค์กรที่ใส่ใจและดูแลพนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

0
41
บราเดอร์ ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ‘At your side.’ หลังได้รับรางวัล Gold Award ด้าน Employee Engagement จากการประกวด CC-APAC Awards 2021 การันตีการเป็นองค์กรยอดเยี่ยมระดับโลกที่พร้อมอยู่เคียงข้างพนักงานในทุกสถานการณ์อย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานบราเดอร์ให้พร้อมที่จะมอบบริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า
 บราเดอร์ ขอขอบคุณ CC-APAC ที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้แก่เรา สำหรับบราเดอร์พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้พนักงานมีความสุขและทำให้สถานที่ทำงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ปัจจุบัน บราเดอร์ บริหารงานบุคลากรด้วยหลัก “FORCE” ประกอบด้วย Fast Action-ทำงานเร็ว Open Discussion-การระดมสมองสู่เป้าหมายเดียวกัน Responsibility-การมีความรับผิดชอบ Cresitive หรือ Creative + Positive– ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก และ Enjoy working-การมีความสุขและรอยยิ้มในการทำงานที่ทำให้วันนี้บราเดอร์สามารถคว้ารางวัล Gold Award ด้าน Employee Engagement ได้สำเร็จ
Brother Employee Engagement Gold Award 2
ทั้งนี้ องค์กรที่สามารถเข้าร่วม Certified Level ของ CC-APAC Awards 2021  จะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล Gold Award ในการประกวดจากสมาคม Contact Center ในประเทศของตนเองก่อนเท่านั้น โดยCC-APAC Awards 2021 ที่เปิดทำการ Certified Level ในปี 2021 ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซึ่ง Employee Engagement คือ 1 ใน 5 ประเภทที่บราเดอร์มีโอกาสเข้าร่วม Certified Level เนื่องจากบราเดอร์ได้รับรางวัล Gold Award จาก TCCTA ในประเภท “The Best Human Care Contact Center”
Brother Employee Engagement Gold Award 1
บราเดอร์ได้นำเสนอโครงการ “Happy Workplace Happy at Home” เข้าร่วมประกวดจัดอันดับในประเภท Employee Engagement โดยบราเดอร์ได้รับรางวัล Certified Level ในระดับ “Gold Award”  ด้วยคะแนนสูงถึง 87.86 “โครงการ Happy Workplace Happy at Home ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. WFH 100% ของ Contact Center เพื่อให้พนักงานปลอดภัย ห่างไกลโควิด บราเดอร์จัดเตรียมระบบ เพื่อให้พนักงานพร้อมทำงานแบบ WFH ได้ 100% ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา  โดยพนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้เหมือนกับอยู่ในสำนักงาน สามารถควบคุมการทำงานทุกฟังก์ชันได้สมบูรณ์ 100% แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมและจัดวางระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และลูกค้ายังคงได้รับการให้บริการจาก Brother Contact  Center ได้สมบูรณ์ ไม่ติดขัด 2. บราเดอร์จัดตั้งสวัสดิการที่ดีมอบให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยมีงบประมาณพิเศษที่มอบให้ในเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่พนักงานแต่รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย และ 3. บราเดอร์สร้างสรรค์โปรเจค “ชั่วโมงเบาใจ” เพื่อพร้อมดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สามารถพูดคุยนัดพบกับจิตแพทย์ส่วนตัวได้ เพื่อลดความเครียดที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อพนักงาน ครอบครัว และองค์กร ทั้ง 3 กิจกรรมแสดงให้เห็นว่า บราเดอร์ ให้ความสำคัญและดูแลพนักงานได้อย่างดีเยี่ยม โครงการที่นำเสนอนั้นสอดคล้องกันเป็นอย่างดี ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอกิจกรรมและการวัดผลที่สอดคล้องกัน เพื่อให้พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ สามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ การที่ บราเดอร์ สามารถดำเนินธุกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นเป็นเพราะพนักงานเหล่านี้เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ ตามนโยบายที่องค์กรกำหนดให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยพนักงานถือเป็น 1 ใน 6 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)  ที่บราเดอร์ให้ความสำคัญและอยู่เคียงข้างมาตลอด

“บราเดอร์ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร (employee engagement) มาโดยตลอด จากการที่เรามีทีม Committee Welfare ที่เป็นตัวแทนจากแผนกต่างๆ ในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสาร รับ feedback จากพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน มีการทำงานร่วมกันกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมงานที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ พัฒนา และวางแผนงานนโยบายของบริษัทในอนาคต ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านพัฒนาขั้นตอนขบวนการการทำงานรวมไปถึงด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน บราเดอร์เชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างพนักงานของเราในทุกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กล่าวสรุป
#BrotherPRnews