back to top
26.7 C
Bangkok

เมืองไทยประกันชีวิต คว้า “ซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์” ปีที่ 18 ตอกย้ำบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในใจ

Must read

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิต” หรือ ซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย 2566  จากเวที Superbrands Thailand  2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18  ยาวนานที่สุดของแบรนด์ในประเทศ การโหวตสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน  พร้อมประกาศการพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพเพื่อความมั่งคงแข็งแกร่งและยั่งยืน

          สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิต” หรือ ซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย 2566  จากเวที Superbrands Thailand  2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18  ตอกย้ำความสำเร็จด้านผู้นำแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์  ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทฯ  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมายาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยมี นายไมค์ อิงลิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรซูเปอร์แบรนด์ และนางสาวแชมเปญ เทียนแขวะ ผู้อำนวยการ  ซูเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย เป็นผู้มอบณ Gaysorn Urban Resort  

SuperBrands 001

โดยนายสาระ กล่าวว่า  “ปี 2566 ถือเป็นปีสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ได้ดำเนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยครบรอบ 72 ปี ในการส่งมอบความคุ้มครองที่มั่นคงให้กับประชาชนไทย  อีกทั้งยังเป็นปีที่บริษัทฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและการให้บริการ รวมถึงยังเป็นผู้นำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

            ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable Growth) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้า การพัฒนาขีดความสามารถของช่องทางการขายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า  การพัฒนากระบวนการทำงานในทุกด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสอดรับโลกยุคใหม่ การขยายธุรกิจและบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์  การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า  การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเชียน และขยายสู่ธุรกิจที่มีโอกาส เติบโตสูงและส่งเสริมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางการเงินให้กับลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันของชีวิตทุก ๆ คนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความคุ้มครองสุขภาพ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตลอดจนแอปพลิเคชันด้านสุขภาพอย่าง MTL Fit ที่เข้าถึงลูกค้าในแบบที่มีความเฉพาะตัวได้มากยิ่งขึ้น (Personalization) อีกทั้งเน้นการสร้างความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรม และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

            สำหรับการได้รับรางวัล “Superbrands Thailand”  เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและวางใจในตัวองค์กรของผู้บริโภค  รวมไปถึงความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ขององค์กรในประเทศไทยจนได้รับการโหวตจากผู้บริโภค  นับเป็นรางวัลคุณภาพมาตรฐานสากลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านคุณภาพขององค์กร  ความสำเร็จขององค์กร  สินค้าและบริการ  คุณค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจและวิจัยผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการอิสระ พร้อมการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน

            “เราพร้อมมุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  และส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสม ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต”  นายสาระกล่าวอย่างภูมิใจ.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article