back to top
30 C
Bangkok

BIZCUIT Solution ชูGPT Powered Virtual Agent“แชทบอทอัจฉริยะ”

Must read

บิสกิต โซลูชั่น เปิดตัว GPT Powered Virtual Agent ภายใต้ความร่วมมือกับ Microsoft Thailand นำ Generative AI Chatbot ของ Microsoft สร้างแชทบอทอัจฉริยะให้ภาคธุรกิจ ช่วยลดเวลาหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการขอรับบริการ การเลือกสินค้า ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด จากเดิมต้องใช้เวลาอ่านเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และต้องย่อยสรุปใช้เวลามาก แต่ข้อมูลขาดประสิทธิภาพขาดความครบถ้วน และคลาดเคลื่อน แต่ GPT Virtual Agentเป็นแชทบอทอัจฉริยะ จะรวบรวมข้อมูลจาก ความรู้พื้นฐานในองค์กร มาสรุปให้กับพนักงานนำข้อมูลไปใช้ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที และยังได้ผสาน FullLoop CX ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า มีจุดเด่นในการเข้าใจภาษามนุษย์แบบธรรมชาติ สร้าง Work Flow ในการพัฒนาและปรับปรุงความแม่นยำของ GPT Virtual Agent อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะลดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างแชทบอทและมนุษย์ แก้ Pain Point หลายองค์กรที่นำ ChatGPT ไปพัฒนาและใช้งานแบบตรงๆ ซึ่งพบจุดผิดพลาดจนใช้งานจริงไม่ได้ แนะ 3 กลุ่มธุรกิจควรใช้ ได้แก่ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจที่เน้นบริการผ่าน Contact Center  

PR ChatGPT V3 02

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด หรือ BIZCUIT Solution เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว GPT Powered Virtual Agent แชทบอทอัจฉริยะผู้ช่วยองค์กรและธุรกิจยุคดิจิทัล เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Bizcuit Solution ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี NLP ภาษาไทยและ Microsoft Thailand หนึ่งในผู้ลงทุนหลักของบริษัท Open AI ผู้เป็นเจ้าของ Chat GPT โดยทาง Microsoft นั้นนำ Chat GPT มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงานภาคธุรกิจมากขึ้นภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่าMicrosoft Open AI ซึ่ง Bizcuit Solution และ Microsoft Thailand ต่างมองเห็นโอกาสที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้จริง 

PR ChatGPT V2 01

Bizcuit Solution ได้นำ Knowhow ของตนเองมาออกแบบโซลูชัน แชทบอทอัจฉริยะ ผนวกกับการใช้ระบบหลังบ้านของ Microsoft  ยกระดับความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพGenerative AI Chatbot ให้ตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ควบคุมเนื้อหาให้มาจากข้อมูลขององค์กร (Knowledge Base) 100% ไม่ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพราะมีโอกาสคลาดเคลื่อนและมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมปนในคำตอบได้ ซึ่ง ‘ระบบตอบแชท’ นี้เน้นจำกัดคำตอบในขอบเขตที่ธุรกิจต้องการ มุ่งลดการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถตอบคำถามได้รวดเร็วทันตามความต้องการลูกค้า ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้พัฒนาหลายรายให้ความสำคัญกับการนำไฟล์ PDF หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร มาเข้าระบบแล้วใช้งานทันที ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการนำข้อมูลมาใช้ ทำให้แชทบอททั่วไปมีจุดผิดพลาดและข้อจำกัด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อธุรกิจและความพึงพอใจลูกค้าที่ต้องแก้ไข เนื่องจากระบบไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการ เพียงแค่ทำงานโดยหาคีย์เวิร์ดที่มีในระบบเท่านั้น

ทั้งนี้ จุดเด่นของ Bizcuit GPT Powered Virtual Agent คือ ความเข้าใจภาษามนุษย์โดยธรรมชาติ และการตีความประเด็นได้โดยไม่อิงจากคีย์เวิร์ด ควบคุมและจัดการให้คำตอบที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือแบรนด์ได้แม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยนำความเชี่ยวชาญด้าน NLP มาเพื่อช่วยให้องค์กรบริหารจัดการ Knowledge Base ให้ Open AI สามารถเรียนรู้และตอบคำถามได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด GPT Virtual Agent จะคำนวณค่าใช้จ่ายจากจำนวน Data ในการอ่านเพื่อหาคำตอบ ซึ่ง GPT Powered Virtual Agent ถูกออกแบบให้เลือกดึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามมาตอบ โดยไม่ต้องอ่านข้อมูลทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจและองค์กรประหยัดต้นทุนการใช้งาน Microsoft Open AI ช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการที่แพงเมื่อนำเทคโนโลยีไปใช้แบบตรง ๆ

PR ChatGPT V2 03 2 1

สำหรับ GPT Powered Virtual Agent เหมาะกับธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการทางการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน 2. ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มี Contact Center คอยให้บริการลูกค้าหรือตอบคำถามพื้นฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ Chatbot AI ของ Bizcuit GPT Powered Virtual Agent จะช่วยลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ และ 3. ธุรกิจที่ให้บริการผ่าน Contact Center ที่ต้องให้บริการในเชิงถาม-ตอบ กับผู้ใช้งานจำนวนมาก เพราะนอกจากแบรนด์จะได้ใช้ Bizcuit GPT Powered Virtual Agent แล้วจะได้รับโซลูชัน FullLoop CX ที่จะคอยช่วยตรวจสอบประเมินประสบการณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแชทบอท หากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี ระบบ FullLoop CX จะแจ้งเตือนไปยังหลังบ้าน ให้ทีมรับทราบและส่งเจ้าหน้าที่ของแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตอบคำถามแทนทันที ทำให้การใช้ข้อมูลระหว่างแชทบอทกับคนไร้รอยต่อมากขึ้น และขั้นตอนนี้ทีมงานของ Bizcuit Solution จะสอน AI ของ Bizcuit GPT Powered Virtual Agent ให้เรียนรู้ข้อมูลและวิธีตอบจากคน เพื่อใช้กับการตอบคำถามครั้งต่อไป ทำให้แชทบอทตอบคำถามได้ถูกต้องตรงใจลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี GPT Powered Virtual Agent สามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจใน 3 แกนหลัก ๆ ได้แก่ 1. ช่วยแบรนด์ลดชั่วโมงทำงานต่อคน (Man-Day) ในการทำงานและตามหาคำตอบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าได้จริง 2. ช่วยแบรนด์ลดค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนที่เกินความจำเป็น และ 3. ลดความผิดพลาดในการทำงานของแชทบอทแบบเก่า ที่ตอบตามขั้นตอนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่สนใจความต้องการแท้จริงของคำถาม โดยปัจจุบันมีธุรกิจหลากหลายกลุ่มให้ความสนใจ GPT Powered Virtual Agent จำนวนมาก และยังเดินหน้าเพิ่มผู้ใช้งานทั้งจาก 3 กลุ่มธุรกิจ และธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article