back to top
34.8 C
Bangkok

บัวหลวงเวนเจอร์ส คว้ารางวัล ‘บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์แห่งปี 2023

Must read

กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์” จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประธานในพิธีดังกล่าว (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง อีกทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

โอกาสนี้ นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 ในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์” ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้นำหลักการ วิธีคิด และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับกระบวนการทำงานอยู่เสมอ รวมถึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบการทำงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทแม่ เช่น โครงการลงทุนล่าสุดใน บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานภายในบริษัท เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกและต่อยอดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย

“เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกปัจจุบันและอนาคต แต่ขณะเดียวกันเราต้องมองถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโจทย์ทางธุรกิจของบริษัท ธนาคาร และลูกค้าของธนาคารด้วย ดังนั้นโครงการที่บัวหลวงเวนเจอร์สเข้าไปลงทุนจึงต้องมองมิติเหล่านี้อย่างรอบด้านว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง โดยเฉพาะกับฐานลูกค้าของธนาคารกรุงเทพที่มีทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าว จึงนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจต่อองค์กรที่ได้มีส่วนส่งเสริมบทบาท “เพื่อนคู่คิด” ของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านการคัดสรรเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จนออกมาเป็นโซลูชันที่ช่วยยกระดับธุรกิจของลูกค้าให้เข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัล และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้ลูกค้าของธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายกฤษณ์ กล่าว


สำหรับ โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี” (Quality Persons of The Year) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)ได้จัดขึ้นในช่วงวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี (ซึ่งตรงกับวัน เทคโนโลยีของไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยจะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีผลงานและความโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้เป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและในวงสังคมทั่วไป รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม และมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ หรือทำกิจกรรมหรือผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article