การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจของคุณช้าลง

0
1070

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เทคโนโลยีก็เช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการและนักธุรกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลงทุนที่ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความล่าช้า มี 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลขนาดใหญ่
  การมีข้อมูลมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูล ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจ รวมถึงบางครั้งพบว่าข้อมูลบางส่วนไม่มีความจำเป็น ดังนั้น องค์กรควรจัดการกับข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 2. ปัญหาด้านความปลอดภัย
  แม้จะมีการตั้งรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันข้อมูล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลขององค์กรจะไม่เกิดการรั่วไหล เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ ข้อมูลขององค์กรก็จะรั่วไหลหรือสูญหายได้ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 3. การบำรุงรักษา
  หากอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเสียหาย การดำเนินธุรกิจก็จะหยุดชะงัก ดังนั้น บริษัทควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี หรือมีการซ่อมบำรุงประจำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว อันนำไปสู่การเพิ่มยอดการผลิตและยอดขายที่สูงขึ้น
 4. ขาดการฝึกอบรม
  แม้บริษัทจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม แต่หากบุคลากรภายในองค์กรไม่ได้รับการอบรมเรื่องเทคโนโลยี ก็จะไม่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และเกิดความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ฝ่ายไอทีอาจให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจหลักการทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้บริหารควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากร และพูดคุยหลักการธุรกิจกับฝ่ายไอทีเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การอัพเกรดทางเทคโนโลยี
  บริษัทจะต้องมีการอัพเกรดเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้
 6. ความยุ่งยากของเทคโนโลยี
  แต่ละองค์กรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะเชื่อมั่นในผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการทำงานของเทคโนโลยี จนมองข้ามความยุ่งยากของเทคโนโลยีบางประเภทที่อาจฃเข้ามาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้น องค์กรของคุณควรพัฒนาด้านเทคนิค และสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
 7. การเปลี่ยนแปลงอย่างความเร็ว
  เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น องค์กรจะต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสที่ดี หรือเสียเงินไปกับการอัพเกรดเทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด
 8. มองหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ
  เทคโนโลยีทุกประเภทล้วนมีข้อเสีย และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ ดังนั้น การสื่อสารของบุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจน จะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 9. ต้นทุนเทคโนโลยี
  ต้นทุนเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากองค์กรในระดับนี้ ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะลงทุนทางเทคโนโลยี จึงทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้

ข้อสรุป
ในฐานะผู้บริหารธุรกิจคุณไม่ควรเพิกเฉยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากคุณต้องการเร่งการเติบโตของธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่สามารถชะลอการเติบโตและนำไปสู่ความล้มเหลวได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามปัญหาทั้ง 9 ข้อนี้

credit :www.fincyte.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.