TTW กับการปลูกป่า 1 ล้านต้น…ที่ต้องได้ “ป่า” และนำมาซึ่ง “ต้นน้ำ” อย่างแท้จริง

  0
  5178

  TTW กับการปลูกป่า 1 ล้านต้น…ที่ต้องได้ “ป่า” และนำมาซึ่ง “ต้นน้ำ” อย่างแท้จริง

                  “น้ำ คือ ชีวิต” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงเป็นความจริงสำหรับทุกชีวิต และเป็นความจริงเสมอสำหรับ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต ซึ่งมุ่งมั่นในการปลูกป่าต้นน้ำ 1,000,000 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต้นกำเนิดแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสำคัญของคนไทยมาแต่ช้านาน

          บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนิน “โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” ด้วยการปลูกป่าต้นน้ำบนพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปีละ 1,000 ไร่ หรือคิดเป็น 200,000 ต้นกล้า ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 5,000 ไร่ หรือคิดเป็น 1,000,000 ต้นกล้า พร้อมกับทำการบำรุงรักษาป่าที่ปลูกอีก 2 ปีต่อเนื่อง รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 7 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) โดยกล้าไม้ที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จะถูกทยอยส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลรักษาเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป 

   

  • TTW ส่งมอบผืนป่าใน “โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” อีก 2 แสนต้นรวมส่งมอบฯ ครบ 1 ล้านต้น ให้เป็นสมบัติของชาติ

  15 ธ.ค. 2560 – คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ จูงมือนักศึกษาหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program : TIIP)  จากสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นำโดยคุณสิริพร สงบธรรม (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมการส่งมอบผืนป่าในโครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” แปลงปลูกปี 2558 จำนวน 200,000 ต้น  ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยมีคุณศิริ อัคคะอัคร (ที่ 4 จากขวา) รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  ให้เกียรติเป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบผืนป่าปีที่ 5 ซึ่งเป็นแปลงสุดท้ายของโครงการฯ ที่ได้รับการบ่มเพาะ บำรุงรักษาจนแข็งแรง ซึ่งหากรวมกับแปลงปลูกปี 2554-2557 แล้ว ก็จะมีผืนป่าจำนวน 1,000,000 ต้น ที่พร้อมเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญในอนาคตต่อไป 


  • TTW เตรียมจัดทำฝายชะลอน้ำสานต่อความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ


  ภายหลังจากความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ำกว่า 5,000 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จนได้มาซึ่งป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ TTW ได้มีแนวคิดในการดำเนิน “โครงการฝายชะลอน้ำ” โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำแบบถาวร 5 แห่ง แบบกึ่งถาวร จำนวน 5 แห่ง และฝายแบบผสมผสาน จำนวน 50 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง โดยดำเนินการปีละ 12 แห่ง เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 (จำนวนฝายชะลอน้ำในโครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เพื่อสานต่อความตั้งใจในการทำให้ป่าต้นน้ำในพื้นที่ “โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” และพื้นที่ใกล้เคียงมีความชุ่มชื้น และฟื้นฟูเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่รอบแปลงปลูกป่า ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า สู่การเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์


  กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มใบหน้าเปื้อนยิ้มให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยความรู้สึกเหล่านี้ถูกส่งต่อถึงกันในรูปแบบของความสุขให้เราได้ ตักตวงใส่กระเป๋าลากกลับบ้าน และเก็บสำรองไว้ใช้เป็นกำลังใจในยามอ่อนแรง


  ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราตระหนักดีว่าหากขาด “น้ำ” ไม่เพียงแต่ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะหยุดชะงักลง แต่หมายถึงอีกหลายชีวิต และธุรกิจอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกป่าตามสมัยนิยมแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่ได้ดูแล แต่การปลูกป่าของ TTW ในครั้งนี้จะต้องเป็นการปลูกป่าที่ต้องได้ป่าอย่างแท้จริง และยังเป็นต้นน้ำที่นำมาซึ่ง “น้ำ” เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งตั้งแต่ต้นน้ำจรดปลายน้ำอย่างยั่งยืน และถึงแม้ภารกิจในการปลูกป่าต้นน้ำจำนวน 1 ล้านต้นของ TTW ในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีอยู่เสมอ และตลอดไป… 
   

  Advertisement
  Previous articleคปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งมาเลเซียปลุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย “ตะกะฟุล-ประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน”คืนชีพ
  Next articleกรุงศรีมอบสิ่งของสนับสนุนแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ