Array

THAIFEX – World of Food Asia 2017 ไปได้สวย

Must read

งาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 งานแสดงอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ ที่มีความยิ่งใหญ่และครบวงจรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย การจัดงานปีนี้กระแสการตอบรับเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ โดยในวันที่สองของการจัดงาน  (1 มิ.ย. 2560)     มีจำนวนผู้เข้าชมงาน ทั้งสิ้น 22,885ราย  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 66.56 % แบ่งเป็นผู้ชมงานชาวไทย จำนวน 16,031 ราย เพิ่มขึ้น 43.47 % ในจำนวนนี้มีผู้ชมงานจากต่างประเทศ จำนวน 6,854 ราย เพิ่มขึ้น 162.11 % ซึ่งหากรวมผู้เข้าชม 2 วันแรกของงาน (31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 2560) จะมีจำนวน 40,309 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่   ผ่านมา 40.92 % แบ่งเป็นผู้เข้าชมในประเทศ 29,879 ราย และจากต่างประเทศ 10,430 ราย โดย 10 ประเทศแรกที่เข้าร่วมชมงานมากที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

นอกเหนือจากผู้เข้าชมงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้ว กรมฯ ยังให้บริการอำนวยความสะดวก การจับคู่เจรจา ธุรกิจผ่าน Thaitrade.com โดยในสองวันแรก 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน2560 ที่ผ่านมา เกิดการเจรจาธุรกิจแล้ว 242 คู่ จากผู้ขายไทย 177 ราย  ผู้ซื้อ 57 ราย จากกว่า 46 ประเทศ อาทิ อินเดีย ออสเตรีย ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก แคนาดา สิงคโปร์ จีน อิตาลี ญี่ปุ่น สเปน อิสราเอล  เป็นต้น มูลค่าคาดการณ์ซื้อขายในช่วง  2 วันที่ผ่านมา รวม 18,076,075 ล้านบาท

ภาพภายในงาน คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.หยั่น หว่อ หยุ่น ผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดแสดงสินค้าอาหารภายในงานแบ่งออกเป็นกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนบริการจัดเลี้ยงและธุรกิจบริการด้านอาหาร  โซนเทคโนโลยีอาหาร โซนค้าปลีกและ แฟรนไชส์ นอกจากนี้ ภายใต้ THAIFEX – World of Food Asia ยังประกอบด้วยการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ได้แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of Food Service อีกหนึ่งจุดเด่นของงาน คือ นวัตกรรมอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาจัดทำในรูปแบบของอาหารเพื่อพร้อมรับประทาน Ready to eat สะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ อย่างผลผลิตทางการเกษตร มะพร้าวไทย ที่นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลายอย่าง อาทิ กะทิ ขนมอบกรอบ เป็นต้น ซึ่งสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยปีละหลายร้อยล้านบาท และเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article