“โรงพยาบาลราชวิถี” ชวนคนไทยร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ กับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”

  0
  9343

  รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ
  “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง     รองรับ
  กว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม” ชี้เป็นโรงพยาบาล    ที่พึ่งของคนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศ จากทุกภูมิภาค รับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นโรงพยาบาลที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง เผยยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อยู่อีกมาก อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เตียงผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องล้างไต ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และเตียงผู้ป่วย มั่นใจโรงพยาบาลยังคงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป ชูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ผ่าตัดทางกล้องและผ่าตัดแบบแผลเล็กกลับบ้านได้เร็ว ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคฯ คาดเปิดให้บริการได้กลางปีหน้า

   นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ และดูแลสุขภาพคนไทยมากว่า 66 ปี โดยถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 โดยมีชื่อว่า “โรงพยาบาลหญิง” เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็กแห่งแรกของประเทศไทยต่อมาในปี 2519 ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะเพศ อีกต่อไปโดย พระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถีปัจจุบันเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้วยการฝึกอบรมแพทย์ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย เพื่อหวังให้คนได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ และเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกฐานะหรือชนชั้น

  “โรงพยาบาลราชวิถี ป็นโรงพยาบาลที่หลายคนอาจลืม หรือนึกไม่ถึงว่าจะขาดแคลน แต่ในความเป็นจริงเราเป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนไทยทุกกลุ่มจากทั่วประเทศจากทุกภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 1,000,000 ชีวิตต่อปี และผู้ป่วยในอีกกว่า 40,000 ชีวิตต่อปี กับขนาด 1,200 เตียง และหมอเพียง 250 คน และจำนวนผู้ป่วยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลในปี พ.ศ.2559  พบว่า แพทย์ 1 คน ต้องดูแลผู้ป่วยในถึง 161 คนส่วนผู้ป่วยนอก        แพทย์ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยนอกถึง 3,996 คน ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากกว่าโรงเรียนแพทย์อื่นๆ อีกหลายแห่ง แต่โรงพยาบาลราชวิถีเองก็ทำการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อหวังให้ผู้ป่วยหายจากความทุกข์ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่เคยปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชวิถีเอง ประกอบกับการตอบรับนโยบายโครงการประกันสุขภาพจากทางภาครัฐ จึงทำให้พื้นที่เดิมของโรงพยาบาลเกิดความแออัด และอาจทำให้ผู้ป่วยต้องรอเพื่อทำการรักษาค่อนข้างนาน ประกอบกับอาคารต่างๆ ที่เปิดทำการรักษามาเป็นเวลานานจึงทำให้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เราจึงจำเป็นต้องขยายสถานที่และนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วขึ้น หมอและบุคลากรก็ไม่โหลดจนเกินไป” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวและเสริมว่า

  อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่เป็นอาคารสูง 25 ชั้น งบประมาณในการก่อสร้าง        1,935 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และเงินรายได้ของโรงพยาบาลสมทบในการก่อสร้าง  โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี พ.ศ. 2561  จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ช่วยลดความแออัดในการมารอรับบริการเนื่องจากการขยายสถานที่ และจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยนอกทุกสาขาโรค       ศูนย์การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางครบวงจรตามมาตรฐานสากล ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์ไตเทียมเทคโนโลยีใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellent)          อีก 8 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้อง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสูตินารีเวช ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ  และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา  ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1 ล้านเป็น 1.5 ล้านคน       หรือวันละประมาณ 6,000 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเตียง ICU  เพิ่มอีก 64 เตียง และห้องผ่าตัดเพิ่ม 11 ห้อง

  นอกจากนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย อาทิ การผ่าตัดทางกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก กลับบ้านได้เร็ว  รวมถึงการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์  ที่มองเห็นแบบระบบ 3 มิติ เป็นการผ่าตัดแบบความละเอียดสูงควบคุมโดยศัลยแพทย์ ลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดได้หลายโรค เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งช่องปาก ลำคอ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งนรีเวช มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี และการผ่าตัดกระดูกสันหลังและคอ โดยต้องใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท

  อีกทั้งยังมีการนำระบบ IT มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยซึ่งเป็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลรัฐที่ผู้มารับบริการต้องการให้แก้ไขมากที่สุด เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่าง   เต็มศักยภาพ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การทำประวัติ ทำทะเบียนผู้ป่วย นัดหมาย จองเตียงออนไลน์ เรียกคิวตรวจผ่านมือถือ เป็นต้น

  อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชวิถี ยังขาดแคลนงบประมาณอีกกว่า 500 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รพ.ราชวิถีแห่งใหม่นี้ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ (ราคาประมาณ 1.2ล้านบาทต่อเครื่อง)  เครื่องอัลตร้าซาวน์ (ราคาประมาณ 6.8 ล้านบาทต่อเครื่อง) เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า (ราคาประมาณ6 หมื่นบาทต่อเตียง) เตียงผ่าตัด (ราคาประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อเตียง)  โคมไฟผ่าตัด ( ราคาประมาณ 2.8ล้านบาทต่อโคม ) เครื่องไตเทียม (ราคาประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อเครื่อง) และเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ราคาประมาณ 9 แสนบาทต่อเครื่อง) เป็นต้น

  โรงพยาบาลยังคงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมบริการผู้ป่วยและขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”
  โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่  “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ธนาคาร
  ไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1
  หรือ สอบถามโทร
  02–3547997-9 หรือ
  http://www.rajavithihospitalfoundation.org มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ กับ โรงพยาบาลราชวิถีโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”     เพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้ไปต่อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

  Advertisement
  Previous article“ARROW & EXCELLENCY DELIGHTED PARTY” เปิดคอลเลคชั่นล่าสุดร่วมกัน
  Next articleคปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งมาเลเซียปลุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย “ตะกะฟุล-ประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน”คืนชีพ