Array

เอไอเอ เดินหน้ายกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’พร้อมเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่มทั่วประเทศ ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตไทย

Must read

เอไอเอ

ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต และอยู่เคียงข้างคนไทยมานานกว่า 79 ปี เดินหน้าตอกย้ำพันธสัญญาที่ต้องการให้คนไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ โดยลงทุนพัฒนาทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีศักยภาพและคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยล่าสุดได้เปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่มอีก 9 แห่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว 6 แห่ง เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวไปสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor’ (AIA FA)   อย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น

มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิตในสัดส่วนที่น้อยกว่า 40% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสาเหตุหลักมาจากคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันชีวิต รวมทั้งยังเข้าไม่ถึงการทำประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงประกันชีวิตมากขึ้น เอไอเอจึงให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) ซึ่งเป็นมากกว่าตัวแทนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ โปรแกรม AIA Financial Advisor (AIA FA) ยังเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สร้างตัวแทนให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงานประกันชีวิตกับเอไอเอได้อย่างมั่นคง”

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “โปรแกรม AIA FA เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรือ AIA Financial Advisor (AIA FA) อย่างมืออาชีพ ซึ่งจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน เรามีตัวแทนที่เป็น ‘AIA Financial Advisor’ (AIA FA) แล้วเกือบ 7,000 คน  คิดเป็นกว่า 13% ของตัวแทนทั้งหมด  โดยตัวแทนกลุ่มนี้มีผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก เป็นสัดส่วน 20% ของเบี้ยประกันปีแรกของตัวแทนทั้งหมด”

“สำหรับโปรแกรม AIA FA เป็นโปรแกรมที่รองรับผู้ที่มองหาอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงและมีความอิสระในการทำงาน พร้อมเติบโตในสายอาชีพ โดยเราจะเน้นไปที่คนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’ มืออาชีพอย่างแท้จริง รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง มีโบนัสพิเศษแบบไม่มีขีดจำกัด ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเข้มข้น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกด้วย”

“ทั้งนี้ สำหรับศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เราจะใช้เป็นที่ฝึกอบรมผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยนอกจากเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเข้มข้นแล้ว เรายังได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้มีความแตกต่างจากศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนทั่วไป อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือ เรามีสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือ Distant Learning Platform (DLP) อยู่ในทุกศูนย์ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงกันทุกภูมิภาค ซึ่งในปีนี้เรามีแผนที่จะเปิดศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่มอีก 9 แห่ง จากเดิมที่เรามีอยู่แล้ว 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ โดยปีนี้เราทำการเปิดศูนย์ AIA FA Center ตามแผนไปแล้วที่ นครปฐม และอุบลราชธานี นครสวรรค์ ซึ่ง    เอไอเอ อาคารสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เป็นแห่งที่ 4 และมีแผนจะเปิดที่อาคารศุภาคาร กรุงเทพฯ ภูเก็ต อยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี ให้ครบทั้งหมด 9 แห่งภายในเดือนมกราคม ปี 2561 ซึ่งจะทำให้เอไอเอมีศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) รวมทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำถึงพันธสัญญาที่มุ่งให้คนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถึงความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ” นายกฤษณ์ กล่าวปิดท้าย

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article