Array

เปิดฉากอย่างเป็นทางการอินเทอร์เเมท อาเซียน 2017 สุดยอดงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างยิ่งใหญ่แห่งอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย

Must read

เริ่มแล้ว งานอินเทอร์เเมท อาเซียน 2017 มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนไทย และต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 บนพื้นที่กว่า 20,000ตารางเมตร ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

มิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน อินเทอร์เเมท อาเซียน 2017(INTERMATASEAN 2017) ถือเป็นสุดยอดงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่แสดงสินค้าและนิทรรศการในอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร และอีก 10,000 ตารางเมตรเป็นลานกลางแจ้งสำหรับแสดงสินค้าและสาธิตเครื่องจักรใหญ่เพื่อการก่อสร้าง โดยงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 บริษัทจาก 18 ประเทศทั่วโลกนำสินค้ามาจัดแสดง รวมถึงกลุ่มผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างที่เป็นผู้ซื้อตัวจริงกว่า 150 รายที่ได้รับเชิญมาร่วมเจรจาธุรกิจ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 รายตลอด 3 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับงาน อินเทอร์เเมท อาเซียน 2017 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมจัดงานเป็นอย่างดีภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต่างร่วมจัดนิทรรศการแสดงโมเดลการก่อสร้างโครงการต่างๆ บนพื้นที่กว่า 522 ตารางเมตร อีกทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและนานาชาติ อาทิ สมาคมการจัดการทรัพยากรนานาชาติ สมาคมผู้รับเหมา ประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอาคาร และปีนัง Master Builders สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างหนัก ประเทศมาเลเซีย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันการก่อสร้างอาคาร ประเทศสิงคโปร์ สมาคมวัสดุก่อสร้าง ประเทศเวียดนาม สมาคมคอนกรีต ประเทศเวียดนาม

พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำของโลกอาทิ CASE Construction Equipment, Manitou Group, JCB, XCM,Coffral-Enthana, Hitachi, Kobelco และSTIT เป็นต้น โดยได้เข้าร่วมสนับสนุนพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสกับขุมพลัง และประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ล่าสุดของงานก่อสร้าง อีกทั้งในงานยังจัดการประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ INTERMAT ASEAN Conference 2017 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พร้อมพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มการเติบโตธุรกิจก่อสร้างของไทยและอาเซียน

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวเสริมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมาจากโครงการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อีกทั้งภาครัฐอนุมัติโครงการลงทุนด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคมรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและอาเซียนอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อัตราค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาเครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง

การจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 จึงถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทางสมาคมฯ ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานยินดีและพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เพื่องานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา รวมถึงเชิญชวนสมาชิกของสมาคมฯ จากทั่วประเทศเข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 นายณัฐพร พรหมสุทธิ ประธานสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน (ACF) กล่าวว่าทางสมาพันธ์ฯภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างจากทั่วโลก มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่องานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพซึ่งสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า การเป็นวิทยากรในงานประชุม สัมมนา และ VIP Buyer ภายในงานอีกด้วย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) กล่าวถึงการจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ถือเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลหนัก ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทางสสปน.ยินดีเป็นอย่างมากในการร่วมสนับสนุนการจัดงานให้ประสบความสำเร็จโดยการดำเนินการด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เ พื่อดึงดูดกลุ่มนักธุรกิจที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมชมงานครั้งนี้

มิสอิสซาเบล อัลฟาโน ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง คอมเอ็กซ์โพเซียมกรุ๊ป กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีหลายโครงการที่สร้างความท้าทายให้วงการก่อสร้าง การนำงานอินเทอร์แมท มาจัดยังประเทศไทยจะเป็นการดึงดูดให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มาพบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างที่มีชื่อเสียง พร้อมเจรจาธุรกิจเพื่อนำความรู้และนำเครื่องจักรใหม่ๆ เข้าไปใช้งานเสริมทัพให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทองธานี

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article