Array

อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการเพื่อสังคมต่อเนื่อง ตอกย้ำเจตนารมณ์ทำความดี พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรตั้งต้นโครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

Must read

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมดีมีคุณภาพต่อเนื่อง ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย ล่าสุด พร้อมร่วมโครงการ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี 365 วัน โดยเป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้พร้อมมุ่งส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย เน้นให้รู้จักเสียสละ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยการริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อ“มอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า กว่า 60 ปีที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

 ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  1) โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” นำนักเรียนชั้น ป.5 สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนอกห้องเรียน ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ สิ้นปี พ.ศ.2560 นี้ จะมีนักเรียนคุณครูร่วมโครงการฯ จำนวน 49,822 คน นอกจากนี้ ต่อยอด2)โครงการนี้ให้เป็น “โครงการยุวมัคคุเทศก์” เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติงานเป็นยุวมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่สำคัญทางประวิติศาสตร์ จำนวน 150 คน อีกทั้งยังดำเนินโครงการ 3)“My Finance Coach” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ด้านการเงิน รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและสร้างประสบการณ์การประกอบอาชีพ 4)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” มอบโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 14-16 ปี เติมเต็มความฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการเปิดเวทีให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยไปฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชมืออาชีพ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลสู่ภูมิภาคด้วย 5)โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้อง” จัดเป็นปีที่ 3 ปรับปรุงสนามฟุตบอลมาแล้วทั้งหมด 23 แห่ง ทั่วไปประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อสานฝันให้กับเด็กๆ ที่ต้องการเป็นนักฟุตบอล และเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนในฐานะที่เป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของชุมชน  6) โครงการดนตรีเปลี่ยนชีวิต Music Change Children’s Lives  เป็นโครงการล่าสุด ที่นำดนตรีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเด็ก เยียวยาจิตใจให้มีความสุขและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ เราได้รับความร่วมมือกลุ่ม Music Sharing ครูดนตรีอาสา จัดสอนดนตรีทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายเป็นประจำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) ในวันนี้เด็กๆจะมาแสดงให้พวกเราชม ยิ่งไปกว่านั้น อลิอันซ์ อยุธยา ได้นำโครงการฯนี้เข้าแข่งขันกับกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก จำนวน22 ประเทศ ที่ร่วมส่งโครงการฯเพื่อรับทุน Social Innovation Fund ทุนจำนวน 50,000 ยูโร หรือ 2 ล้านบาท  ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาศักยภาพเด็กๆที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่อง 3 ปี  7) โครงการด้านจิตอาสา จากทุกจากภาคส่วนทั้งพนักงาน ตัวแทนประกัน ลูกค้า โดยเป็นกิจกรรมด้านการบริจาค มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำความดีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ การช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต ร่างกายและอวัยวะ กิจกรรมระดมทุนเพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา จากกิจกรรม อลิอันซ์ อยุธยา ชาริตี้ฟันแฟร์ และการระดมทุนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อมอบรายได้ให้กับมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 8) นอกจากนี้ สมาชิก Healthy Living Application สามารถร่วมบริจาคเงิน ง่ายๆกับมูลนิธิและองค์กรการกุศล ซึ่งเราจะเริ่ม จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า ไม่เพียงเท่านี้ ล่าสุด บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีตลอด 365 วัน โดยอลิอันซ์ อยุธยา เป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้ โดยเราได้ส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย เน้นให้รู้จักเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งจริงๆ สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ที่เราดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

 “สำหรับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ คือ CSR  Charity Fun Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำบุญ พร้อมๆ กับมอบความสุข สนุกสนาน ซึ่งได้กำหนดรูปแบบเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย ประชนทั่วไป รวมถึงร้านจากพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) รวมถึงมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ยางยืดเปลี่ยนชีวิต ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้  และที่สำคัญได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากพนักงาน ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานำไปใช้ในสานต่อโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

 “ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราต้องการเป็นบริษัทที่สนับสนุนสังคมที่เราอยู่ ทุกอย่างที่เราทำต้องมีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่เพียงแค่โครงการเพื่อสังคมเท่านั้น ในตัวธุรกิจของเราเอง ไม่ได้แสวงหาแต่กำไร แต่ผลิตภัณฑ์และบริการ ก็ต้องช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยเช่นกัน และเรายืนยันที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article