Array

ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย” จัดเวทีแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานด้วยความสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เดือนธันวาคมปีหน้า

Must read

การขับเคลื่อนตลาดที่กำลังเติบโตพร้อมก้าวข้ามปี ค.ศ. ๒๐๓๐ อย่างยั่งยืนที่งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม พลังงานเพื่ออนาคตแห่งเอเชีย ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย’ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญไปสู่ ไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่ ๔.๐  โดยวางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยให้เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลให้แก่บริษัทด้านพลังงาน ทั้งบริษัทแบบบูรณาการและเฉพาะทางจากทั่วโลก จึงทำให้งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย’ เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับ บริษัทน้ำมันแห่งชาติ (National Oil Companies- NOCs) และบริษัทน้ำมันสากล (International Oil Companies- IOCs) ในการส่งเสริมและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเพียงผู้ผลิตน้ำมันแบบดั้งเดิมสู่การเป็นผู้จัดหาพลังงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการกำหนดสัดส่วนพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นในเอเชีย

รายงานจากอินเตอร์เนชั่นแนล เอนเนอร์ยี่ เอเจนซี่ (IEA) ชี้ให้เห็นถึงความต้องการพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๘๐ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๘๓ โดยไฮโดรคาร์บอนยังเป็นตัวแปรหลักในการเติบโตจากร้อยละ ๗๔ ในปี ๒๕๕๖ เป็นร้อยละ ๗๘ ในปี ๒๕๘๓ และคาดว่าก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นสองในสามในภูมิภาคนี้โดยประเทศไทยยังมีการใช้ก๊าซเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเห็นได้จากการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าร้อยละ ๖๐ ของประเทศในวันนี้ ทำให้ IEA คาดว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในเอเชียจะเพิ่มถึง ๒.๕ ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๘๓

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน จะเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานทดแทน และเป็นเวทีจัดแสดงที่นำเอาการผสมผสานของพลังงานหลายประเภทและเทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์แบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ งานจะจัดขึ้นในวันที่  ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ด้วยจำนวนผู้เยี่ยมชมงานกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๒,๕๐๐ คน  ผู้บรรยายและวิทยากรกว่า ๓๐๐ ท่าน  และบริษัทผู้ร่วมออกงานมากกว่า ๖๐๐ บริษัท โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางผู้ทรงเกียรติในทุกภาคส่วน อาทิ ผู้แทนภาครัฐ ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ร่วมกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และบริษัท เอ็กซ์โปซิส จำกัด ผู้ร่วมจัดงานที่เชี่ยวชาญจากประเทศไทย

นายธรรมยศ ศรีช่วย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2018 และรอต้อนรับผู้แทนองค์กรต่างๆที่จะไปร่วมในงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมด้านพลังงานของโลก การตัดสินใจและความสัมพันธ์ที่จะบังเกิดขึ้น จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันและผลักดันเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านพลังงานในอนาคตให้เติบโตขึ้นได้ ไทยแลนด์ ๔.๐ หมายถึงโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนพลังงานของประเทศเช่นกัน ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกที่ไร้คาร์บอนเข้าไปทุกที การผลิตและการบริโภคพลังงานจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้น”

“การจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศในการส่งเสริมโครงการใหม่ ดึงดูดการลงทุนในภาคส่วนพลังงาน และสื่อสารองค์รวมให้แก่นักลงทุนระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ประเทศเข้าไปอยู่บนแผนที่ของโอกาสแห่งการลงทุน” ท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเสริม

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรี ‘พิธีประกาศรางวัลและการมอบทุน’ เพื่อสนับสนุนโครงการงานวิจัยและพัฒนาในด้านพลังงาน และโปรแกรมกิจกรรมทางสังคม ในทุกวันที่จัดแสดงเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมอาชีพ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในภาคส่วนพลังงาน

 มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี่  บริษัทผู้จัดงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย’ ได้เป็นผู้นำเสนอแผนงานของการจัดงานนี้ อธิบายว่า “งานแสดงฯและการประชุมที่จะจัดขึ้นตลอด ๓ วันนี้ จะเน้นไปที่พลังงานอนาคตที่ก้าวหน้า การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีสะอาด จากการตอบรับอย่างดีของงานระดับโลกที่จัดขึ้นโดยบริษัท ดีเอ็มจี อาทิ งานอดิเปค (ADIPEC)  และแก็สเทค (Gastech) จึงเชื่อว่างานที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นสถานที่พบปะที่จะได้รับความสนใจมากที่สุดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งจะมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสัมผัสกับสถานการณ์และโซลูชั่นของพลังงานแห่งอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านพลังงานระยะยาวของโลก แน่นอน ประเทศไทยเป็นตลาดที่กำลังเติบโตด้วยโอกาสมหาศาล และงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกสำหรับทุกภาคส่วนที่จะได้มาอยู่ร่วมกันและสร้างแบบแผนสำหรับความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคตของเอเชีย  ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกได้มานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานแสดง รวมถึงการประชุมเชิงวิชาการสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานของโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และความท้าทายของตลาดเอเชียที่น่าตื่นใจ”

“บริษัทฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและความเข้าใจที่กระทรวงพลังงานมอบให้กับงานนี้ ทำให้เรามั่นใจว่างาน ครั้งปฐมฤกษ์นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดี การได้มีโอกาสร่วมงานกับทางกระทรวงพลังงาน จะยิ่งเป็นการเน้นย้ำบทบาทและจุดยืนของประเทศไทยเพื่อนำเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานมาสู่ทุกคน” มร. ฮัดสัน กล่าวเพิ่มเติม

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ยังได้รับการสนับสนุนจาก ทีเส็บ โดยนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ กล่าวว่า “เราในฐานะองค์กรของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการจัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2018 และต้องขอขอบคุณบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการเลือกประเทศไทยให้เป็นเวทีจัดงานแสดงเทคโนโลยีนี้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งานแสดงสินค้าของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีศักยภาพสูง ทั้งยังเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และทั่วโลก ด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ความสะดวกในการทำธุรกิจ เครือข่ายที่เข้มแข็งของทีเส็บทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลไทยที่ชัดเจน เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดเวที ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ในประเทศไทยในครั้งนี้ และงานนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านการพัฒนาภาคพลังงานของอาเซียนอีกด้วย”

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2018 เป็นงานจัดแสดงล่าสุดในเครือของบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี่ ในส่วนธุรกิจการประชุมและงานแสดงสินค้า ซึ่งยังรวมไปถึงงานที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโลก คือ งาน Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) งานแก็สเทค (Gastech) ที่เมืองบาร์เซโลนา และงานโกลบอลล์ ปิโตเลียม โชว์ (Global Petroleum Show, GPS) ที่แคนาดา

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article