ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ผนึกพลังความสำเร็จเข้ารับรางวัล TNQA.

  0
  2444

  คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards : TNQA) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560  ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 215 คน สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก  โดยในงานดังกล่าว ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ได้รับโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปีพร้อมเกียรติบัตรจำนวน 3 คนและรับโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปีพร้อมเกียรติบัตรจำนวน 6 คน รวมทั้งตัวแทนได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ 5 อันดับแรกอีกจำนวน 5 คน และรับเกียรติบัตรอีกจำนวน 206 คน โดยตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  ทั้งนี้ ช่องทางตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ สร้างผลงานขายติดอันดับ TOP 5 ของธุรกิจประกันชีวิต บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตัวแทนได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นผ่านสถาบันการเรียนรู้ธุรกิจประกันชีวิตไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Academy) ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ  อาทิ กิจกรรม Learn By Doing (LBD)  หลักสูตรการนำเสนอขายแบบ Need base selling ด้วยโปรแกรมเสนอขายที่ได้พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเสนอขายให้กับตัวแทน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้เปิดวิสัยทัศน์ในด้านงานขายให้กว้างไกลยิ่งขึ้นโดยนำตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ อาทิ งานสัมมนา  Aplic และ MDRT อย่างต่อเนื่อง

  Advertisement
  Previous articleออมสิน ให้การสนับสนุน
  Next article“น้ำทุกหยดมีค่า รณรงค์ให้ทุกคนประหยัดน้ำโดยการปิดน้ำขณะแปรงฟัน”