กรุงศรีหนุน SME รับเทรนด์ผู้สูงวัย นำคณะศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

  0
  10618

  กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำผู้ประกอบการ SME ไทย กว่า 30 ราย จากหลากหลายภาคธุรกิจร่วมกิจกรรม “Krungsri Business Journey: Life Care Business Opportunities” ศึกษาดูงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงวัย ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเตรียมแผนรองรับประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย โดยกรุงศรีร่วมมือกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU) ในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและหนึ่งในห้ากลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในญี่ปุ่น ทำให้สามารถนำผู้ประกอบการเข้าชมธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซาก้า และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของเมืองโอซาก้า กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้ผู้ประกอบการ SME และตอกย้ำศักยภาพของกรุงศรีในการเป็นบริษัทในเครือ MUFG

  นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากนักธุรกิจไทย เนื่องจากไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  ในปี 2561 จะเป็นปีแรกที่จำนวนผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนประชากรเด็ก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นักธุรกิจไทยได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทวิจัยในเครือ MUFG เกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจผู้สูงอายุในเอเชีย ญี่ปุ่น และไทย รวมถึงการเยี่ยมชมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในโอซาก้าและเมืองใกล้เคียง ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG ทำให้คณะเราเข้าศึกษาธุรกิจได้ ซึ่งหลายธุรกิจไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม โดยนักธุรกิจไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการศึกษารูปแบบการทำธุรกิจที่หลากหลาย การบริการ อุปกรณ์และสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้วางแผนธุรกิจต่อไป”

  อุตสาหกรรมที่นักธุรกิจไทยได้เข้าศึกษาประกอบไปด้วย โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงวัย ศูนย์การออกแบบบ้านเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ บริษัทผลิตอาหารสำหรับผู้สูงวัย ห้างสรรพสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ และโรงแรมที่เปิดพื้นที่เพื่อบริการผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

  Advertisement
  Previous articleTTW พบนักวิเคราะห์ แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปี’60 พร้อมแย้มทิศทางธุรกิจในอนาคต
  Next articleBike Club ส่งมอบจักรยาน ภายใต้แคมเปญ “สองล้อ ปั่น ปันน้อง”