กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง mPayและ mPay STATION

  0
  3013
  นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ซึ่งสามารถเปิดให้บริการได้ครบทุกสายทาง ปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวนกว่า 1.3 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติจำนวนกว่า 6.2 แสนเที่ยว/วัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณรถ 4 ล้อที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด และการทางพิเศษฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กทพ. ได้ยกเว้นการเก็บค่าประกันอุปกรณ์ชำรุดสูญหายจำนวน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นอกจากนี้เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดตัดสินใจสมัครใช้งานบัตร Easy Pass ได้ง่ายขึ้น กทพ. จึงได้จัดรายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass โดยลดอัตราการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรกจาก 1,000 บาทเหลือเพียง 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการในระบบเงินสดหันมาสมัครใช้บริการบัตร Easy Pass ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการบัตร Easy Pass โดยการปรับเพิ่มจำนวนช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass Lane) ให้เป็นร้อยละ 50 ของจำนวนช่องทางทั้งหมดในแต่ละด่านฯ
  นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการบัตรEasy Pass กทพ. มีความพยายามที่จะเพิ่มพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ให้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามความต้องการ โดยปัจจุบัน กทพ. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร จำนวน 14 หน่วยงานให้บริการรับเติมเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์รับชำระ และการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตและผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น โดยที่ บริษัท แอดวานซ์เอ็มเปย์ จำกัด นับเป็นพันธมิตรรายล่าสุดที่ได้พัฒนาระบบการเติมเงินผ่านช่องทางบริการของบริษัทฯ ได้แก่ ช่องทาง mPay และ mPay STATION เชื่อมต่อกับระบบเติมเงินของการทางพิเศษฯ ได้สำเร็จ โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ได้โดยสะดวก และง่ายมาก เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เอ็มเปย์ สำหรับการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay ส่วนการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่าน mPay STATION ผู้ใช้บริการสามารถยื่นบัตรสมาร์การ์ดให้กับพนักงานที่จุดรับชำระ (mPay STATION) และแจ้งจำนวนเงินที่จะเติมโดยเริ่มต้นขั้นต่ำ จำนวน 500 บาท และเพิ่มขึ้นขั้นละ 500 บาท เช่น 500, 1,000, 1,500, …โดยเติมเงินสูงสุดต่อครั้งได้จำนวน 5,000 บาท และสะสมในบัตรได้ไม่เกิน 9,999 บาท
  “กทพ. ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด สำหรับความร่วมมือในการร่วมเป็นพันธมิตรโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกในการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ของ กทพ. และในทางกลับกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กทพ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจทุกครั้งที่ท่านใช้ทางพิเศษ” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
  Advertisement
  Previous articleกคช.นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ ณ คลองผดุงกรุงเกษม
  Next articleอลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการเพื่อสังคมต่อเนื่อง ตอกย้ำเจตนารมณ์ทำความดี พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรตั้งต้นโครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน