กคช. ยกทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเชียงใหม่ (หนองหาร) โชว์ผลงานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยสนองนโยบายรัฐ

0
1089

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)

 

สำหรับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่1 และ 2 ขนาดที่ดินประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (ทล.1001) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 394 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 600,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะสามารถส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนตุลาคม 2560

ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 390 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 630,000 บาท ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนมกราคม 2561

จุดเด่นของโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2  ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงพยาบาลสันทราย ตลาดสด แหล่งพาณิชยกรรม เป็นต้น มีการจัดวางผังโครงการน่าอยู่อาศัย พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญด้านคุณภาพงานก่อสร้าง การออกแบบรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ อาทิ ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนอลูมิเนียม กระเบื้องปูพื้น สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น พื้นผิวจราจรถนนสายเมนภายในโครงการกว้างถึง 9 เมตร สำหรับถนนสายรองกว้าง 6 เมตร มีสวนสาธารณะ รวมถึงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของผู้อยู่อาศัย

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรทำเลดี มีศักยภาพ นำมาสรรสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ครบครันทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Life หรือ ชีวิตคุณภาพ ให้ความสำคัญกับชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยของชุมชน เช่น พื้นที่โล่ง สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ส่วนบริการชุมชน รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นน่าอยู่
น่าอาศัย (Green Community) เพราะเรามุ่ง สร้างบ้าน สร้างสุข และสร้างสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย”

Advertisement
Previous articleBike Club ส่งมอบจักรยาน ภายใต้แคมเปญ “สองล้อ ปั่น ปันน้อง”
Next articleกสิกรไทยส่งบัตรเดบิตโปเกมอนเขย่าตลาด ตั้งเป้า 1 ปีกวาด 2 แสนบัตร