back to top
30 C
Bangkok

กคช. ยกทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเชียงใหม่ (หนองหาร) โชว์ผลงานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยสนองนโยบายรัฐ

Must read

S 20750745ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีการดำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง)

 

S 20750752สำหรับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่1 และ 2 ขนาดที่ดินประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (ทล.1001) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 394 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 600,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ปัจจุบันมีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะสามารถส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนตุลาคม 2560

ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน ขนาดที่ดินประมาณ 22.75 ตารางวา จำนวน 390 หน่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 630,000 บาท ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณเดือนมกราคม 2561

จุดเด่นของโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2  ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงพยาบาลสันทราย ตลาดสด แหล่งพาณิชยกรรม เป็นต้น มีการจัดวางผังโครงการน่าอยู่อาศัย พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ซึ่งการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญด้านคุณภาพงานก่อสร้าง การออกแบบรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ อาทิ ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนอลูมิเนียม กระเบื้องปูพื้น สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น พื้นผิวจราจรถนนสายเมนภายในโครงการกว้างถึง 9 เมตร สำหรับถนนสายรองกว้าง 6 เมตร มีสวนสาธารณะ รวมถึงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของผู้อยู่อาศัย

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรทำเลดี มีศักยภาพ นำมาสรรสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ครบครันทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Life หรือ ชีวิตคุณภาพ ให้ความสำคัญกับชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยของชุมชน เช่น พื้นที่โล่ง สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ส่วนบริการชุมชน รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นน่าอยู่
น่าอาศัย (Green Community) เพราะเรามุ่ง สร้างบ้าน สร้างสุข และสร้างสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย”

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article