กคช.นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ ณ คลองผดุงกรุงเกษม

  0
  167925

  การเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล
  ที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีอาชีพและรายได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงได้ประสานกับภาคีเครือข่ายภายในชุมชนที่อยู่ในความดูแลให้ร่วมกันพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐขึ้น เพื่อยกระดับตลาดของชุมชนที่มีอยู่ให้มีพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้าดี ราคาถูก ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งตลาดเคหะประชารัฐของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศมีจำนวน 83 ตลาด มากกว่า 6,500 แผง/ร้านค้า
  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า 
  : Community Mall เช่น ตลาดเมืองใหม่บางพลี
  ตลาดพัทยา ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ 
  เป็นตลาดที่เกิดขึ้นเองและพัฒนาตามความต้องการของ
  ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น ตลาดคลองจั่น ตลาดร่มเกล้า (บวร) และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ 
  เป็นตลาด
  ที่จัดตั้งและดำเนินการในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เช่น ตลาดนนทบุรี (วัดกู้ 2) และตลาดพหลโยธิน 44

  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการตลาดประชารัฐขึ้น ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล การเคหะแห่งชาติจึงถือโอกาสเปิดตัวโครงการตลาดเคหะประชารัฐภายในงานดังกล่าว โดยจะนำสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
  13 ชุมชน รวมสินค้าทั้งหมด 20 ประเภท มาวางจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการตลาดเคหะประชารัฐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย และหันมาจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

  Advertisement

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.