back to top
28.9 C
Bangkok
- Advertisement -spot_img

TAG

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด

SCBLIFE ปลดล็อกทุกความกังวลโรคร้ายแรง ส่ง “บริการแบ่งเบาภาระพิเศษ” ดูแลชีวิตรอบด้าน

ความไม่แน่นอนเรื่องสุขภาพมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหนแล้วก็ตาม ดังนั้นเราทุกคนจึงอยู่ในสภาวะของความเสี่ยง ซึ่งหากเกิดโรคโดยเฉพาะโรคร้ายแรงแล้ว สิ่งแรกๆ ที่ทุกคนกังวลก็คงจะหนีไม่พ้น เรื่องขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงต้องปรับตัวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลเรื่องรอบๆ ตัวที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผ่านพ้นเวลาที่แสนจะยากลำบาก และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไป บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี เข้าใจดีว่าการเป็นโรคร้ายแรงไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังคนในครอบครัวด้วย จึงได้ออกแบบสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยทั่วไปแล้วหากลูกค้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรง ประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้า แต่ SCBLIFE เข้าใจดีว่าบางครั้งโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นไม่อาจใช้เงินแบ่งเบาความเดือดร้อนแต่เพียงอย่างเดียวได้ เพราะหลายครั้งเมื่อเกิดโรคร้ายแรงขึ้นแล้วมักจะมีกระบวนการรักษาที่ซับซ้อนและส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความเข้าใจลูกค้าเสมอมา ตามกลยุทธ์ Customer-led SCBLIFE จึงออกแบบประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้าและครอบครัว กับ บริการแบ่งเบาภาระพิเศษ (Recovery...

SCBLIFE เปิดตัวประกันชีวิตควบการลงทุน “SCB Excellence Link”

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี ยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันโดยยึดจากความต้องการของลูกค้า (customer-led) เป็นหลัก เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ โดยล่าสุดเปิดตัว “SCB Excellence Link” ประกันที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหาความคุ้มครองชีวิต พร้อมทางเลือกในการลงทุน โดยแบบประกันนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคต พร้อมโบนัสพิเศษสูงสุด 10% ของเบี้ยประกันภัยหลัก รวมทั้งรับสิทธิคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอด 5 ปีแรก ในส่วนของเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยได้สูงสุดถึง 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนความคุ้มครองและบริหารเงินในระยะยาว สำหรับใครที่มองหาแบบประกันที่เป็นมากกว่าประกันชีวิต “SCB Excellence Link” เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สร้างโอกาสจากการลงทุนพร้อมความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ...

SCBLIFE แชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” กลยุทธ์การจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่เดิม ธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จากความท้าทายนี้ การปรับเปลี่ยนแนวคิด กลวิธี และกระบวนการบริหารจัดการใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆ องค์กร เพื่อให้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันและยังคงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าต่อไปได้  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เล็งเห็นสัญญาณ digital disruption ในประเทศไทย จึงริเริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดรับกับยุคดิจิทัลตั้งแต่ 3 ปีก่อน ภายใต้ภารกิจ “SCBLIFE Transformation” นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการดำเนินธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรม และทรัพยากรบุคคล ภารกิจดังกล่าวจึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร...

SCBLIFE ปรับ mindset จากภายในสู่ภายนอก สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยแนวคิด “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง”

สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงคือตัวแปรสำคัญกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงและวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้ใครหลายๆ คนลืมที่จะหันมาดูแลตัวเอง จนมีปัญหาสุขภาพตามมา และทำให้ความสุขในชีวิตขาดหายไป ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2561 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมถึงชั่วโมงละ 37 คน ในขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต รายงานว่ามีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน หรือ 53,000 คนต่อปี สะท้อนถึงความสภาพวิถีชีวิตที่น่าเป็นห่วงของคนไทยในปัจจุบัน และยังเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)...

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกโฉมฝ่ายขายก้าวข้ามดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ ชูทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับลูกค้ายุคใหม่

              ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผยก้าวสำคัญของการพลิกโฉมธุรกิจรับดิจิทัล ดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางขายประกันชีวิตใหม่ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (FA - Financial Advisor) มุ่งเน้นตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางการเงินของลูกค้ายุคใหม่ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละบุคคล พร้อมหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ        นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด...

Latest news

- Advertisement -spot_img