back to top
28.9 C
Bangkok
- Advertisement -spot_img

TAG

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC

SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ชู “3 พร้อมเพื่อท้องทะเล” มุ่งสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

วันทะเลโลก จ. ระยอง - 8 มิถุนายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability) เดินหน้าฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน “นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล” (Innovation for Better Marine) อาทิ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ  บ้านปลาเอสซีจีซี  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)  และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันพิทักษ์ทะเลไทย ผ่านแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล “พร้อมใจ –...

เอสซีจี เคมิคอลส์” หรือ SCGC ชูวิสัยทัศน์เป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในภูมิภาค มุ่งเติบโตควบคู่การสร้างความยั่งยืน โชว์ศักยภาพฐานการผลิต 3 ประเทศในอาเซียน

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC โชว์วิสัยทัศน์เป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาค ที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ตอกย้ำจุดแข็งการมีผลิตภัณฑ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและสินค้า HVA เพื่อตอบสนอง 5 เมกะเทรนด์ของโลกและภูมิภาคอาเซียน พร้อมชูศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในภูมิภาคที่มีฐานการผลิตในไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็น 3 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ  เผยความคืบหน้าการลงทุนโครงการ LSP คอมเพล็กซ์ ปิโตรเคมีในเวียดนาม คาดว่าดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในครึ่งปีแรกของปี 2566 ดันกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจาก 6.9 ล้านตันต่อปี เป็น 9.8 ล้านตันต่อปี พร้อมขยายโครงการ CAP 2 ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในอินโดนีเซีย นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด...

Latest news

- Advertisement -spot_img