back to top
30 C
Bangkok
- Advertisement -spot_img

TAG

จอร์จ วอชิงตัน

เที่ยวบ้านจอร์จ วอชิงตัน

จอร์จ วอชิงตัน เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา เป็นแบบอย่างให้อเมริกันชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความเป็นคนดี มีความยุติธรรม มีมนุษยธรรม เป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถ เป็นผู้นำกองทัพขึ้นต่อสู้เพื่อให้ชนชาติอเมริกาพ้นจากการตกเป็นอณานิคมของอังกฤษสำเร็จ ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา จอร์จ วอชิงตัน เป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน กับคนรอบข้าง ทั้งด้านคุณธรรม และจริยธรรม ความเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นไปด้วยความดีเหล่านี้เองที่ทำให้เขาอยู่ในความทรงจำของชาวอเมริกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ ในช่วงครบรอบ 200 ปี ของประเทศสหรัฐ จอร์จ วอชิงตัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเกียรติยศให้เป็น นายพลเอก...

Latest news

- Advertisement -spot_img