back to top
29.9 C
Bangkok
- Advertisement -spot_img

TAG

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 สืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 ณ วัดป่ารัตนวัน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ร่วมในพิธี ได้ปัจจัยในการทำบุญกว่า 3.23 ล้านบาท ในโอกาสนี้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้สนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองปลากั้งและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน...

“Token X” ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal ให้กับ“Y.S.S.P. Aggregate”

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าลุยให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลครบวงจรเต็มรูปแบบ ประเดิมความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำกัด ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารและจัดการแหล่งน้ำในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal เพื่อร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) สำหรับต่อยอดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเพิ่มโอกาสและเสริมศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กรผ่านการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเคนดิจิทัลเป็นแกนสำคัญ นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์...

Latest news

- Advertisement -spot_img