TTW ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทที่มี “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index” จัดเป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Must read

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทที่มี “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดทำดัชนีครั้งแรกของตลาดทุนไทย ตอกย้ำการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index” ช่วยกระตุ้นการพัฒนาของการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Social Responsible Investment) ในไทย

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) กล่าวว่า “การที่ TTW ที่ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่อยู่ใน “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับการการันตีที่มีค่ายิ่ง ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นแม้ในภาวะตลาดเกิดการผันผวนก็ตาม ทั้งนี้ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ TTW ที่ยึดหลักการเติบโตไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล”

เกณฑ์ในการคัดเลือก “ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index” มาจาก 5 ด้าน ได้แก่

  • สถานะ ต้องที่อยู่ใน “รายชื่อหุ้นที่ยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI List) ปีล่าสุด
  • การซื้อขาย ต้องมีการซื้อขายใน SET มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • ขนาด มี Market Cap ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยดูเฉลี่ยต่อวันย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน
  • การกระจายหุ้น มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนที่ชำระแล้ว
  • ปริมาณการซื้อขาย มีจำนวนหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในแต่ละเดือนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท
- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article