TTW พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

Must read

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ขวา) ในงานแถลงผลการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการพิจารณาในปี 2559 รวม 14 โรงเรียนจาก 11 จังหวัด ให้มี ความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสม สู่การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

        “TTW ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เข้าร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด โดย TTW ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้เข้าไปดำเนินการสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงระบบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคที่โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์ เพื่อให้นักเรียน และครูอาจารย์มีสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปี 2560 TTW ยังให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบสานแนวทางประชารัฐของรัฐบาล และขยายผลการดำเนินการสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  คุณชัยวัฒน์กล่าว        

        “ผลการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นระบบประหยัดพลังงาน ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิม อาคารเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น นักเรียนมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน มีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะช่วยให้ครูและนักเรียน สามารถพัฒนาทักษะความรู้ และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน กล้าคิด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคที่จะช่วยให้นักเรียนและชุมชน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด และถูกสุขอนามัยมากขึ้น

        สำหรับโครงการฯ ในปี 2560 ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินงานใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร พิจิตร อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก โดยเชิญชวนหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการในปี 2560 เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

        สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการฯ และสืบสานแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแบบอย่างเพื่อการขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป” พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวทิ้งท้าย

 

*** รับชม Clip Vdo ภาพบรรยากาศงานแถลงผลการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”
—> https://youtu.be/Lfn1yfyPp44

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article