TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยเรียนดี

0
5132

บริษัท  ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 รวมมอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 1,365 ทุน มูลค่า 4,700,500 บาท และสำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับ 3.5 ขึ้นไป ทั้งหมด 17 โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) โดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวม 170 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 510,000 บาท 

“การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ TTW ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น TTW  ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการด้าน  ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล  TTW ได้มีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้เพียงทำกิจกรรม CSR Out-Process เท่านั้น แต่เราให้ความสำคัญต่อกิจกรรม CSR In-Process ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ TTW ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value) ให้สามารถส่งมอบคุณค่าแก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรม CSR ในรูปแบบเดิมๆ รวมถึงความตระหนักต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว กล่าว
Advertisement
Previous articleซิมเพนกวิน จับมือปตท. และยามาฮ่า เอาใจผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งแคมเปญ “เติมปั๊บ รับ 3 ต่อ” เติมน้ำมัน รับค่าโทรค่าเน็ตตลอดปี พร้อมให้ลุ้นโชค มอเตอร์ไซค์ ยามาฮ่า ฟินน์ 50 คัน
Next articleผ่ามุมคิด Digital Gen ส่องผลงานจาก “Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15”