back to top
32.4 C
Bangkok

TTW ต้อนรับ ผู้ว่าฯ กปภ. เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำฯ บางเลน

Must read

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว หรือ TTW ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม  

ปัจจุบันโรงผลิตน้ำประปาแห่งนี้ มีกำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม./วัน ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ ใน จ.สมุทรสาคร และ จ.นครปฐม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ผู้ว่าฯ กปภ. เข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 มิ.ย. 2559 ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยหารือถึงการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการดำเนินงานระหว่าง กปภ. และ TTW ซึ่งมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของผู้ว่าฯ กปภ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่มี “คุณภาพ” อย่าง “เพียงพอ” และ “ต่อเนื่อง”ด้วยมาตรฐานระดับสากล

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article