เคทีซีจับมือสสว. หนุนเด็กไทยร่วมสะท้อนจุดแข็งธุรกิจ SME และกลุ่ม Startup หวังกระตุ้นต่อมความคิดคนรุ่นใหม่สานฝันทางอาชีพ

Must read

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “สสว.” หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC เขียนบทความแนะนำธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการ ศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ ทั้งในเชิงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการทำธุรกิจ ได้มีแรงบันดาลใจทางอาชีพในอนาคต โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาบทความละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลงานจะได้รับการนำไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการธุรกิจ SMEs

          ดร. ปณิตา ชินวัตร รักษาการ รองผู้อำนวยการ “สสว.” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
กล่าวว่า “โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs โดยจะจัดทำในรูปแบบของบทความ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ นำเสนอเรื่องราวกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน
ด้านต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจต่อไป”

“สำหรับการร่วมมือกับเคทีซีในครั้งนี้ ทางสสว.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและมุมมองที่น่าสนใจของเด็กยุคใหม่ต่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้หันมาเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจึงจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ พร้อมนำเสนอแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และมีทิศทางในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้นิสิต-นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ เพื่อปูทางให้น้องๆ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีและเก่งในอนาคต”

            นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแนวคิด “KTC Gen D” ปั้นฝันคนเก่ง + คนดี ซึ่งครั้งนี้มีชื่อตอนว่า “พลังแห่งความคิด คิดดี ทำดี SMEs Startup ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษา โครงการ Learn & Earn @ KTC ต่อโครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) โดยการเข้าร่วมประกวดเขียนบทความ ชิงทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 5 รางวัล และผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์บริการธุรกิจ SMEs เพื่อให้น้องๆ มีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทั้งการเรียนและการทำงานในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้กับสังคม”

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา Learn & Earn @ KTC ที่มีความฝันจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะความรู้ในด้านการวางแผนและสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นไปได้จริง ทางเคทีซีจึงได้เชิญ ศิวัช วสันตสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร้าน Ari Football Concept Store อติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์ เจ้าของแพ 500 ไร่ และ คมปกรณ์ ฉายคุณรัฐ นักธุรกิจ E-Commerce รุ่นใหม่ มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และความสำเร็จในธุรกิจ รวมทั้ง “ดร.ป๊อป” หรือ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนหนุ่มไฟแรงที่มีผลงานมากมายมาแนะนำเคล็ดลับและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนอีกด้วย”

 

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article