back to top
30.7 C
Bangkok

4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน “บาเนีย” บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย

Must read

กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดเวนเจอร์ ในเครือเอซีจี และ 500 TukTuks ร่วมลงทุนในบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญของบาเนียด้านเทคโนโลยี Big Data ในธุรกิจอังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจ นำโดย ธุรกิจินเชื่อบ้านของกรุงศรี ธุรกิจค้าปลีกของ ปตท. และเอซีจี

นางาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data อังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics ในนาม Baania.com เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงศรี  ฟินโนเวต ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แอดเวนเจอร์ ในเครือเอซีจี รวมถึง 500 TukTuks เวนเจอร์ แคปิตอลในกลุ่ม 500 Startups จากซิลิคอน วัลเลย์ หรัฐอเมริกาผู้ร่วมทุนเดิม ในการลงทุนรอบใหม่เพื่อเริมร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในอนาคต 

หลังจากการระดมทุนครั้งแรกในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาฐานข้อมูลองหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในการตัดนใจลงทุน โดยมีข้อมูลโครงการครอบคลุม 15 จังหวัด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีาน ภาคตะวันออก มากกว่า 13,622 โครงการ มีบ้านอยู่ในระบบ 2,265,214 หลัง และแบบบ้าน 27,291 แบบ และมีผู้เข้าใช้งานในระบบกว่า 4,000,000 ราย ทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 700 ล้าน Data Point

“การระดมทุนในปี 2561 บาเนียจะขยายการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอังหาริมทรัพย์ให้ครบ 26 จังหวัดหลักทั่วประเทศ เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในภาคใต้ ภาคตะวันตก และเพิ่มผู้ใช้บริการในระบบเป็น 7,000,000 คน พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Search by Lifestyle ระบบการค้นหาที่อยู่อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต Bestimate ระบบประมาณราคาบ้าน และ Baania Pulse: Deep Social Listening ำหรับธุรกิจอังหาริมทรัพย์”

นางาวอัญชนา กล่าวอีกว่า “การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาข้อมูลอังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ผู้บริโภคที่นใจซื้อที่อยู่อาศัยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลประกอบการตัดินใจที่เป็นประโยชน์ ลดความผิดพลาดในการซื้อ ามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการอังหาริมทรัพย์จะมีข้อมูลประกอบการตัดนใจในการลงทุน เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ามารถเข้าถึงตัวตน และรนิยมของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการ และใช้ Baania.com เป็นช่องทางในการื่อารที่มีประิทธิภาพ”

Co investment in Baania 1นายแซม ตันกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการร่วมลงทุนครั้งใหญ่ทีุ่ดครั้งหนึ่งขององค์กรชั้นนำของไทย โดยกรุงศรี ฟินโนเวต นำทีมร่วมลงทุน เพราะบาเนียมีศักยภาพ ความามารถในการแข่งขัน และความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนในธุรกิจอังหาริมทรัพย์ กรุงศรีเห็นศักยภาพของบาเนียตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาทำงานร่วมงานกันในโครงการ Krungsri RISE ขณะเดียวกันกรุงศรีให้ความำคัญในเรื่องเทคโนโลยี Big Data และการทำ Data Analytic ซึ่งเป็นเรื่องำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำธุรกิจปัจจุบัน และิ่งนี้เป็นความเชี่ยวชาญของบาเนีย ซึ่งจะช่วยให้กรุงศรีามารถต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการินเชื่อบ้านให้ามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้พัฒนาอังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต”

นายดุิต ชัยรัตน์ Corporate Venture Capital Fund Manager of AddVentures โดยเอซีจี กล่าวว่า “การตัดินใจเข้าลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ใน Baania ครั้งนี้ เนื่องจาก 1.Baania มีโมเดลที่ามารถตอบโจทย์ความต้องการของการค้นหาที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร ด้วยการนำ Big Data, AI และ Machine Learning มาประกอบการช่วยเหลือผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยอย่างตรงจุด 2.ผู้ร่วมก่อตั้งของ Baania เป็นผู้มีองค์ความรู้และประบการณ์เชิงลึกในแวดวงองหาริมทรัพย์ มีความเข้าใจ พฤติกรรม Pain Point และ Customer Journey ของผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยในไทยเป็นอย่างดี และ 3.มีโมเดลของตาร์ทอัพที่คล้ายคลึงกับ Baania ประบความำเร็จมาบ้างแล้วในภูมิภาคอื่น เช่น Zillow ในหรัฐอเมริกา” 

“การลงทุนใน Baania ยังามารถต่อยอดกับธุรกิจของเอซีจี โดยเฉพาะ่วนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อร้างด้วยการใช้ข้อมูลที่ Baania รวบรวมและจัดเก็บไว้ มาทำให้เอซีจีเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นและนำไปู่การตอบนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน Baania ก็ได้โอกาในการเติบโตขึ้น อดคล้องกับวิัยทัศน์ You Innovate, We scale ของเรา” นายดุิต กล่าว

นายวิทวั วัดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปตท. มุ่งแวงหาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาบริการของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท. เชื่อว่า ข้อมูลเชิงลึกของตลาดอังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของบาเนีย ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดนใจทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจต่างๆ ต่อไป ทั้งธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยู่การเป็น Smart City โดย ปตท. คาดหวังว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะนำไปู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร อันจะนำมาซึ่งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น”

นายเรืองโรจน์ “กระทิง” พูนผล Managing Partner, 500 TukTuks กล่าวว่า “มีความนใจในธุรกิจ PropTech startup โดยเฉพาะ ธุรกิจที่มีการนำเอา Big Data มาผมผานเพื่อให้ามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายและมี Unfair Advantage เป็นพิเศษ โดยตัว Baania นั้นเป็น PropTech ตัวแรกที่เราลงทุนตั้งแต่รอบ seed round ในปี 2017 ด้วยทีมงานผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่ง และ ศักยภาพที่โดดเด่น ทำให้ Baania ามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและเราเชื่อว่า Baania จะามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเงินลงทุนรอบใหม่จาก strategic investors และ partners และน่าจะเป็นผู้นำตลาดได้ในไม่ช้า”

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article