back to top
30.7 C
Bangkok

3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง นวัตกรรมทางการเงิน จากความร่วมมือของพันธมิตร 3B ออกแบบอนาคต ด้วยการวางแผนการเงินแบบยืดหยุ่น

Must read

บลจ.บัวหลวง และ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ    บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัวนวัตกรรมทางการเงิน 3B LINKแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง”       ที่จะช่วยออกแบบอนาคตสำหรับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล “Design Your Own Future” ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK ที่พันธมิตร 3B ร่วมกันพัฒนาขึ้น ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายคู่ไปกับหลักประกันที่มั่นคงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารจากพันธมิตร 3B ร่วมเปิดงาน

5 ผู้บริหารเปิดโครงการ 3B LINK

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. บัวหลวง เปิดเผยว่า “เพื่อรองรับทุกความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทั้งอายุคนที่จะอยู่ยืนยาวขึ้น โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนรองรับความเสี่ยงและความมั่งคั่งในชีวิต ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก 3B LINKแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง จึงออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุม ทั้งการวางแผนลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุนด้วยกองทุนรวมที่มีคุณภาพของ บลจ. บัวหลวง และผลิตภัณฑ์  ที่สร้างหลักประกันชีวิตและทรัพย์สินจาก กรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกันชีวิต เป็นการช่วยตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของคุณได้ตามต้องการ

นวัตกรรมทางการเงิน 3B LINK เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเงิน   ที่พัฒนาด้วยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่ง หรือ “พันธมิตร 3B” ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังพัฒนาที่ปรึกษาการเงิน 3B เพื่อบริการและให้คำแนะนำการวางแผนการเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน”

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้บริหารโครงการ 3B LINK ยังเปิดเผยว่า “3B LINK ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับการออกแบบแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองเพื่อช่วยบริหารทรัพย์สินและเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อมคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างครอบคลุม ทั้งการวางแผนลงทุน แผนจัดสรรเงินลงทุน แผนการศึกษาบุตร แผนเตรียมเกษียณ หรือแผนมรดก ร่วมกับมีแนวคิดตอบโจทย์การวางแผนเป้าหมายชีวิตของคุณได้ตามต้องการ

นวัตกรรมนี้ยังมีความโดดเด่นในการให้อิสระกับผู้ลงทุน ด้วยการเลือกผลตอบแทนตามความต้องการจากกองทุนที่หลากหลาย สามารถจัดสรรระยะเวลาการถือครองของการลงทุนหรือความคุ้มครอง และมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งระยะเวลาการลงทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสัดส่วนที่ลงทุนไว้ ถือว่าเป็นนวัตกรรมการเงินที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ และจะช่วยให้ที่ปรึกษาการเงิน 3B สามารถให้บริการแก่ลูกค้าและผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในโอกาสเปิดตัวนวัตกรรม 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองนี้ ยังได้รับความรู้ดีดีจากการเสวนาร่วมในหัวข้อ “Design Your Own Future ออกแบบอนาคตที่คุณฝัน มั่นใจทุกเป้าหมายโดยคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. บัวหลวง และคุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้บริหารโครงการ 3B LINK เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การวางแผนทางการเงิน และแนะเคล็ดวิธีบริหารการเงินเพื่ออนาคตที่สดใสให้แก่ผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจวางแผนทางการเงินและรับบริการนวัตกรรม 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างกัน พร้อมรองรับทุกความเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อที่ปรึกษาการเงิน 3B ทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-777-8881 และ 02-777-8882

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article