ไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งเต็มรูปแบบ จัดสัมมนา “FINTECH และ BLOCKCHAIN นวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

Must read

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล ระดมกูรูด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งเทคโนโลยี และกฎหมายการเงินสมัยใหม่ จัดสัมมนาหลักสูตร “FINTECH และ BLOCKCHAIN นวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นำเสนอมุมมองตีแผ่รอบด้าน พร้อมเจาะลึกหลักเกณฑ์และกฎหมายเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งเต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Legal and Control Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่ม Fintech และ Blockchain ที่ปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกการเงิน อีกทั้งสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ธนาคารจึงวางแผนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งต่อให้กับลูกค้า ขณะที่หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็นับเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องก้าวตามอย่างเท่าทัน เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายใหม่ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินออกมาบังคับใช้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้งทีมกฎหมายดิจิทัลขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินในรูปแบบดิจิทัลแบงก์กิ้งด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่หันมาใช้ธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

โดยธนาคารได้จัดงานสัมมนาหลักสูตร “FINTECH และ BLOCKCHAIN นวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ให้กับหน่วยงานภายในธนาคาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งเทคโนโลยี และกฎหมายการเงินสมัยใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วยนายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร Digital Ventures และรักษาการ Chief Marketing Officer  ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ แม่น้ำเปลี่ยนทิศ-การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการปรับตัว นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ กฎเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกับเทคโนโลยีการเงิน นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หัวข้อ ก.ล.ต. ยุค Fintech และ Blockchain ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท G-Able และผู้เชี่ยวชาญ Blockchainหัวข้อ Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงิน นางสาวพลอย เจริญสม ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หัวข้อ Fintech Blockchain และกฎหมายดิจิทัล ธนาคารเชื่อมั่นว่าข้อมูลและความรู้จากมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก้าวสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article