ไทยประกันชีวิตฉลุย ครึ่งปีแรกฟันเบี้ยประกันรับรวมกว่า 40,000 ล้านบาท เบี้ยประกันรับปีแรก 7,500 ล้านบาท เติบโต 11% สูงกว่าภาพรวมตลาดที่เติบโตติดลบ มั่นใจครึ่งปีหลังผลงานตามเป้า ปั้นตัวแทนลุยขายยูนิตลิงค์/ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

Must read

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2561) ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับปีแรก 7,579 ล้านบาท เติบโต 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  และสูงกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกทั้งธุรกิจที่เติบโตติดลบ 8% ค่อนข้างมาก เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 3,939 ล้านบาท เติบโต 9% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 28,924 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 83% และเบี้ยประกันรับรวม 40,442 ล้านบาท เติบโต 5%

การเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกของบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ทั้งจากช่องทางตัวแทน และช่องทาง Non-Agent โดยช่องทางตัวแทนเติบโต 6% และช่องทาง Non-Agent เติบโต 22% สำหรับเป้าหมายในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันรับปีแรกอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ประมาณ 15% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับปีแรกจากช่องทางตัวแทน 11,800 ล้านบาท และจากช่องทาง Non Agent 5,200 ล้านบาท

นายไชยกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครอง ออมทรัพย์ระยะยาว สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสินค้าที่เอื้อให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะรุกการขายผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Universal Life หรือ Unit Linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยสนับสนุนให้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life  และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License

“ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life  และใบอนุญาต IC License รวมจำนวน 4,483 คน โดยตั้งเป้าเพิ่มเป็น 6,000 คน ภายในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตดังกล่าว ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเข้มข้น อาทิ หลักสูตรการสอบใบอนุญาต IC License หลักสูตรการขึ้นทะเบียนผู้ขาย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภท Universal Life และ Unit Linked ซึ่งกำหนดฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน” นายไชยกล่าว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุนที่บริษัทฯ จะนำเสนอขายในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ แบบประกัน TL Universal Life ซึ่งมีจุดเด่นคือ มีความยืดหยุ่นทั้งด้านความคุ้มครองและการออมเงิน โดยผู้เอาประกันสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันที่ชำระได้ตามความต้องการ หรือเพิ่มเงินส่วนที่ออมได้ตลอดระยะสัญญาตามความต้องการ ด้วยการชำระเบี้ยประกันส่วนออมเพิ่ม ขณะเดียวกันสามารถถอนเงินบางส่วนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์ และหากชำระเบี้ยประกันภัยหลักต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยปีที่ 10 เป็นต้นไป

แบบประกัน TL Life Solution 99/1 (Unit Linked) ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันสามารถวางแผนทางการเงินได้ตามช่วงจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงความต้องการ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา และแบบประกัน TL Life Solution 99/99 (Unit Linked) ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัย และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้

นายไชยกล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  หรือ Sustainable Development Goals  (SDG) มากกว่าการสร้างอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับ หรือส่วนแบ่งการตลาดแบบก้าวกระโดด ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตยังเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณค่าของชีวิต (Value of Life) คุณค่าของความรัก (Value of Love) และคุณค่าของมนุษย์ (Value of People) ผ่านการปลูกฝังให้คนไทยประกันชีวิตตระหนักรู้ถึงการเข้าใจ จริงใจ ไม่ทิ้งกัน

“คนไทยประกันชีวิต โดยเฉพาะตัวแทนต้องเป็น Life Solution Provider เป็นทุกคำตอบของชีวิต มีความเข้าใจ จริงใจ ใส่ใจ สร้างความไว้วางใจให้เกิดกับลูกค้า และแบ่งปันให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างให้องค์กรและสังคมมีความเข้มแข็ง เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยืน” นายไชยกล่าว

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article