เอสซีจี เทรดดิ้ง ผนึกกำลัง Ralali.comมุ่งพัฒนาB2B Market Platform สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

0
3234

   

   เอสซีจี โดยนายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท Ralali PTE. LTD.โดย Mr. Joseph Aditya, CEO บริษัท Ralali PTE. LTD.ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.ralali.com ซึ่งเป็น B2B Online Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ใน“โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา B2B Marketplace ในอาเซียน”เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเอสซีจี เทรดดิ้ง ในการตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบรับกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในไทยและอาเซียนที่เพิ่มขึ้น

    ด้วยศักยภาพการให้บริการการค้าระหว่างประเทศ และความเข้าใจความต้องการของตลาดในประเทศต่างๆ ของเอสซีจี เทรดดิ้ง ผนวกกับประสบการณ์การดำเนินธุรกิจออนไลน์ของ Ralali.com ในฐานะผู้ให้บริการ Online Marketplace ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอินโดนีเซีย จะช่วยให้ผู้ขายสินค้าในอาเซียนสามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Market Platform) ได้อย่างตรงใจ และอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถรับบริการการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ตลอดจนบริการอื่นๆ อาทิ บริการโลจิสติกส์ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าปลายทางได้อีกด้วย

    ทั้งนี้ โครงการนำร่อง (Pilot Platform) จะเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2562 โดยช่วงแรกจะให้บริการในกลุ่มธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในไทยมีร้านอาหารกว่า 130,000 แห่งมูลค่าตลาดกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.06 แสนล้านบาทขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 36 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.19 แสนล้านบาท

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.